wtorek, 7 marca 2017

Eksperci Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu ds. SOR

2 marca obradował Zespół problemowy ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedmiotem posiedzenia były 4 ustawy stanowiące część pakietu ustaw wchodzących w skład „Konstytucji Biznesu”.


Ekspert ZRP, Elżbieta Lutow, poruszyła kwestię niebezpieczeństwa pojawiającego się w zapisie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców, który wskazuje, że nie uznaje się za działalność gospodarczą działalności, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1000 zł brutto) w żadnym miesiącu.
 Więcej Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11257