wtorek, 28 marca 2017

Projekty unijne, Kodeks pracy i system zdrowotny tematami posiedzenia RDS

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik, prowadząc, 23 marca, posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poddał pod głosowanie projekty kilku uchwał dotyczących: kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia, sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE, prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.    
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11367