czwartek, 16 marca 2017

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie


  10 marca br. w siedzibie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyły się sprawozdawcze obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Podczas tegorocznego spotkania rzemieślników, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa: Burmistrz Miasta Bielawa Piotr Łyżwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Ewa Glura, Prezes BARLu Stanisław Jurcewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Łukasz Denys. W obradach prowadzonych przez Przewodniczącego Prezydium Kazimierza Rachowieckiego, udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście i wieloletni przyjaciele naszej organizacji.

Podczas obrad Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka podkreśliła, że Cech funkcjonuje głównie dzięki prowadzonym placówką oświatowym w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie oraz, że bardzo dużym atutem rzemieślniczej szkoły zawodowej jest to, że uczniowie spoza Bielawy oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu poza Bielawą, otrzymują bezpłatne bilety na dojazdy. Na koniec swojego wystąpienia dodała, że Cech od 2013 roku prowadzi przy Zespole Szkół CRR Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP w Bielawie, w którym przeprowadzane są kursy teoretycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych. Do tej pory nasi uczniowie oraz uczniowie okolicznych szkół na takie kursy wyjeżdżali m.in. do Świdnicy, a teraz dzięki prowadzonemu przez Cech ośrodkowi, kursy takie odbywają się na miejscu lub w Dzierżoniowie. Nadmieniła także, że w chwili obecnej prowadzone są kursy zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dla klas I, II i III oraz kursy w zawodzie fryzjer. Dzięki takiej ofercie edukacyjnej, rodzice naszych uczniów zaoszczędzą na dojazdach swoich dzieci, a okoliczne szkoły zawodowe na opłatach pracowników młodocianych za kurs. 
Na zebraniu rzemieślniczym oprócz podsumowania działalności Cechu i Zespołu Szkół za rok 2016, głos zabrał m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej i jednocześnie Honorowy Członek Cechu Zbigniew Dragan. W pierwszych słowach swojego wystąpienia dziękował za kontynuowanie tradycji rzemieślniczej, ponieważ on również był 12 lat temu jednym z założycieli szkoły cechowej i pełnił także funkcję Starszego Cechu w Bielawie. Życzył wszystkim zebranym rzemieślnikom pomyślności w prowadzonych działalnościach oraz dalszej pielęgnacji tradycji rzemieślniczej. Na koniec jeszcze raz podziękował za miłe wspomnieniowe chwile. Jako drugi głos zabrał Burmistrz Miasta Bielawa Piotr Łyżwa, który dołączył do słów wypowiedzianych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i podziękował bielawskiej społeczności rzemieślniczej dobrej działalności na terenie Miasta Bielawa oraz podkreślił, że bardzo ważne jest organizowanie spotkań mających na celu pomoc bielawskim rzemieślnikom i przedsiębiorcom. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Ewa Glura potwierdziła, że niejednokrotnie podejmowała współpracę z bielawskim rzemiosłem i za każdym razem współpraca ta jest bardzo udana, dlatego mamy wiele planów na przyszłość. Na koniec Prezes Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. zo.o. Stanisław Jurcewicz, poinformował zebranych, że BARL stał się punktem Konsultacyjnym Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, stąd planuje zorganizować z przedstawicielami Funduszu spotkanie dla uczniów naszej szkoły i rzemieślników, na którym wskazane zostaną możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz preferencyjnych kredytów.
Walne Zgromadzenie Członków Cechu, było dobrą okazją do wręczenia stosownych odznaczeń zasłużonym rzemieślnikom. Honorowe Odznaczenie Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie „Przyjaciel Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Rożnych w Bielawie” jednemu z najbardziej zasłużonych rzemieślników – Wiesławowi Bełzowi wręczyli Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki i Dyrektor Szkoły Alicja Kossowska. Ze względu na nieobecność, odznaczenia nie odebrali Kwiatkowski Mirosław, Adam Bober i Jerzy Gawrycki. Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch wręczył Spółce Jawnej „Aksel-Plus” Jakuba Blaszczyka Statuetkę – Wzorowy Zakład Rzemieślniczy, a Starszy Cechu wręczył Bogdanowi Błaszczykowi – Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Robertowi Froniowi- Srebrny Medal im. J. Kilińskiego i Krzysztofowi Adamkowi – Honorową Odznakę Rzemiosła.