piątek, 28 kwietnia 2017

Finał konkursu "Jakie znasz zawody"


W dniu 24 kwietnia Komisja Konkursu „Jakie znasz zawody”  oceniała prace konkursowe biorąc pod uwagę samodzielność wykonania prac, staranność i pomysłowość ukazania przedstawionego zawodu.
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków było stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.
Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Poznając różne zawody dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych.
Łącznie na konkurs wpłynęło 161 prac plastycznych z przedszkoli i 52 fotografie ze szkół podstawowych.

środa, 26 kwietnia 2017

Onet.pl: Niskie składki dla mikrofirm

Ministerstwo Rozwoju przygotowało propozycję zmian ustawy o zasadach oskładkowania samozatrudnionych. Według projektu wielkość składki ma być uzależniona od wysokości przychodów, a nie, jak do tej pory, być stałą miesięczną opłatą w wysokości 1,2 tys. zł. Dla przedsiębiorstw z miesięcznym przychodem przekraczającym 5 tys. zł składki pozostają w obecnej zryczałtowanej kwocie, czyli co najmniej 812,61 zł miesięcznie.
Więcej
Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11467

ZRP i GIP o współpracy i płaszczyźnie współdziałania rozmawiali we Wrocławiu

Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Główną Inspekcją Pracy zorganizował w dniach 20-21 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy spotkanie przedstawicieli kierownictw: ZRP, Izb Rzemieślniczych, Państwowej Inspekcji Pracy (GIP oraz OIP). Głównym celem konferencji była wymiana opinii i uwag na temat współpracy w obszarze kształtowania płaszczyzny współdziałania uczestniczących z spotkaniu instytucji na poziomie centralnym oraz w regionach. 
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11490

Dualne kształcenie zawodowe w Polsce – organizacje pracodawców w dialogu z Komisją Europejską

21 kwietnia w Polsce gościł dyrektor generalny Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, Michel Servoz.  Wizyta wpisuje się w ramy Semestru Europejskiego i ma na celu poznanie opinii przedstawicieli rządu (MR, MRPiPS, MEN i MNiSZW) oraz partnerów społecznych na temat spraw makroekonomicznych oraz polityki społecznej i rynku pracy, w tym rozwoju umiejętności w dobie innowacji, jakości kapitału ludzkiego, instrumentów rynku pracy, inwestycji pracodawców w kształcenie zawodowe, reformy systemu edukacji i zmian w systemie emerytalnym.
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11487

wtorek, 25 kwietnia 2017

Uzyskaj bezpłatnie tytuł czeladnika, mistrza lub instruktora praktycznej nauki zawodu.

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt.: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”.
Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących woj. Opolskie,
obszar Aglomeracji Opolskiej, dorosłych oraz zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem podniesieniem kwalifikacji zawodowych z własnej nieprzymuszonej woli.
Uzyskaj bezpłatnie tytuł czeladnika, mistrza lub instruktora praktycznej nauki zawodu.
Szczegóły na: http://www.izbarzem.opole.pl/2017/04/projekt-akademia-opolskich-kwalifikacji.html

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Zapraszamy do zakupu książki pt.: "Z HISTORII RZEMIOSŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM"

 „W Polsce niedoceniana jest historia budowniczych, rzemieślników, selfmademanów, ludzi codziennej pracy organicznej, którzy – niczym literacki Bogumił Niechcic ze słynnej powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”, czy Stanisław Wokulski ze znakomitej powieści „Lalka” Bolesława Prusa – konsekwentnie, dzień po dniu, cegiełka po cegiełce budują swój byt materialny, szczęście osobiste swych rodzin oraz dobrobyt swej ojczyzny.
Osobiście staram się szukać książek optymistycznych: o wynalazcach, konstruktorach, o ludziach sukcesu, którzy dają mi poczucie dumy, że Polacy potrafili i potrafią tworzyć fortuny, żyć mądrze i dostatnio, że ich pracowitość połączona z wiedzą, sprytem organizacyjnym, umiejętnością wyjścia z trudnej sytuacji mogą się objawiać tak wspaniałymi rezultatami.
I ta książka jest właśnie o takich ludziach, którzy swoją inteligencję i zdolności organizacyjne potrafili przekuć w sukces, tworząc częstokroć znakomicie prosperujące rodzinne interesy, a jednocześnie podnosząc materialny dorobek państwa polskiego. 
Przez lata, budując swoje domy w Pępicach i w Opolu oraz kierując jako rektor rozbudową Uniwersytetu Opolskiego, poznałem i zaprzyjaźniłem się z dziesiątkami budowniczych i rzemieślników różnych branż. Poznałem ich fachowość, zdolność do przyjaźni, poświęcenie, bezinteresowność. Wiele też od nich się nauczyłem. Książka, którą czytelnik bierze do ręki jest m.in. o takich ludziach. Jest to monografia śląskiego rzemiosła ważna dla historii naszego miasta i regionu. Chwała jej inicjatorom, a zwłaszcza Tadeuszowi Staruchowi – prezesowi Izby Rzemieślniczej w Opolu, że na 800-lecie Opola darowują miastu tak oryginalny prezent.”
Prof. Stanisław Sławomir Nicieja Uniwersytet Opolski

Zapraszamy do zakupu książki pt.: „Z HISTORII RZEMIOSŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM” w Izbie Rzemieślniczej w Opolu oraz w Cechach - 400 stron w kolorze i twardej oprawie.

Cena: 95 zł

Pomieszczenia biurowe pod wynajem

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania następujące pomieszczenia pod wynajem:
a) pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze, o powierzchni 42,48 m2,

b) pomieszczenia biurowe na II piętrze, o powierzchni 22,16 i 14,89 m2,
c) pomieszczenie biurowe na IV piętrze, o powierzchni 12,76 i 12,94 m2.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@izbarzem.opole.pl lub telefonicznego 77 454 31 73 w. 28.czwartek, 20 kwietnia 2017

Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe - Rachunkowość finansowa


Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia zajęć z:

- Rachunkowości finansowej w ilości 20h dla następujących kursów:

1. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
2. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
3. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
4. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
5. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
6. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;
7. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;

Kod CPV
: 80500000-9 Usługi szkoleniowe


Miejscem odbywania kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kursy wstępnie zaplanowane są na okres maj 2017 – lipiec 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.

W przypadku zainteresowania prosimy o określenie ceny za 1h szkolenia.
Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 15.05.2017 do godziny 12:00.

Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe - Dokumentacja w działalności gospodarczej


Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia zajęć z:

- Dokumentacji w działalności gospodarczej w ilości 10h dla następujących kursów:

1. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
2. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
3. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
4. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
5. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
6. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;
7. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;

Kod CPV
: 80500000-9 Usługi szkoleniowe


Miejscem odbywania kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kursy wstępnie zaplanowane są na okres maj 2017 – lipiec 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.

W przypadku zainteresowania prosimy o określenie ceny za 1h szkolenia.
Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 15.05.2017 do godziny 12:00.

Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe - Prawo gospodarcze i ochrona środowiska


Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia zajęć z:

- Prawa gospodarczego i ochrony środowiska w ilości 20h dla następujących kursów:

1. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
2. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
3. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
4. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
5. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
6. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;
7. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;

Kod CPV
: 80500000-9 Usługi szkoleniowe


Miejscem odbywania kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kursy wstępnie zaplanowane są na okres maj 2017 – lipiec 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.

W przypadku zainteresowania prosimy o określenie ceny za 1h szkolenia.
Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 15.05.2017 do godziny 12:00.

Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe - Pedagogika z psychologią i metodyką


Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia zajęć z:

- Pedagogiki z psychologią i metodyką w ilości 30h dla następujących kursów:

1. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
2. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
3. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
4. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
5. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
6. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;
7. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;

Kod CPV
: 80500000-9 Usługi szkoleniowe


Miejscem odbywania kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kursy wstępnie zaplanowane są na okres maj 2017 – lipiec 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.

W przypadku zainteresowania prosimy o określenie ceny za 1h szkolenia.
Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 15.05.2017 do godziny 12:00.

Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe - BHP i Prawo pracy


Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia zajęć z:

- BHP i Prawa pracy w ilości 15h dla następujących kursów:

1. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
2. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
3. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
4. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
5. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
6. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;
7. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;

Kod CPV
: 80500000-9 Usługi szkoleniowe


Miejscem odbywania kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kursy wstępnie zaplanowane są na okres maj 2017 – lipiec 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.

W przypadku zainteresowania prosimy o określenie ceny za 1h szkolenia.
Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 15.05.2017 do godziny 12:00.

Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe - Podstawy prawne


Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia zajęć z:

- Podstaw prawnych w ilości 5h dla następujących kursów:

1. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
2. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – kurs dla 2 osób;
3. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
4. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
5. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 2 osób;
6. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;
7. KURSU MISTRZOWSKIEGO W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – kurs dla 4 osób;

Kod CPV
: 80500000-9 Usługi szkoleniowe


Miejscem odbywania kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kursy wstępnie zaplanowane są na okres maj 2017 – lipiec 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.

W przypadku zainteresowania prosimy o określenie ceny za 1h szkolenia.
Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 15.05.2017 do godziny 12:00.

piątek, 14 kwietnia 2017

Konferencja Polsko -Chińska w Opolu

W imieniu Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Polsko-Chińskiej, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Centrum Wystawienniczo -Kongresowym w Opolu.  
Wydarzenie to jest okazją do spotkań przedstawicieli nauki, biznesu, samorządu oraz Rządu RP wraz z partnerami z Chin w celu wymiany opinii na najważniejsze bieżące i przyszłe zagadnienia relacji pomiędzy naszymi krajami.
Planowany jest udział w konferencji ekspertów i specjalistów z kraju i zagranicy od lat zajmujących się tą tematyką oraz przedsiębiorców, którzy rozważają inwestycje na rynku chińskim.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wydarzenie objęte jest patronatem m.in. Wicemarszałka Senatu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres mailowy rozwój_opolskie@opole.uw.gov.pl.

Rejestracja oraz szczegóły związane z wydarzeniem znajdziecie Państwo na stronie www.konferencja-opole.pl.

 program_Konferencji_Polsko_Chinskiej.pdf

Konkurs Fryzjerski dla Juniorów w Bielawie

4 czerwca 2017 roku podczas Dni Bielawy, odbędzie się Konkurs Fryzjerski dla Juniorów. Organizatorem konkursu jest Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.
Konkurs organizowany jest pod Patronatem Burmistrza Miasta Bielawa, Przewodniczącego Rady Miasta Bielawa oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu.
W załączeniu regulamin konkursu.
Regulamin.doc
Regulamin.pdf

Rzemiosło – przyszłość, teraźniejszość, przeszłość. 21 kwietnia 2017

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu w 2017 roku  obchodzić będzie 70 rocznicę wręczenia mu sztandaru. Jest to okazja by rocznicę tą upamiętnić w sposób uroczysty.
Dlatego Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu razem z katedrami Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki postanowili wspólnie zorganizować konferencję naukową poświęconą rzemiosłu, cechom rzemieślniczym i innym organizacjom związanych z rzemiosłem.
Chcemy, aby wspomniana rocznica stała się okazją na przedstawienie działalności, funkcjonowania cechów rzemieślniczych i rzemiosła w ujęciu historycznym, a także jego stanu obecnego i perspektyw na przyszłość w Polsce, i w innych krajach. Rzemiosło od zawsze odgrywało ważną rolę w gospodarce i w życiu społecznym. To dziesiątki tysięcy miejsc pracy, to rodzimy kapitał, to także podejmowanie ważnych działań prospołecznych, to istotne źródło zasilania budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Termin konferencji
21 kwietnia 2017

Miejsce konferencji

Centrum Nauki i Biznesu – CeNaBiz w Opolu,
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 4

Szczegóły:
Informacje dotyczące konferencji.doc
Karta zgłoszeniowa.docx

wtorek, 11 kwietnia 2017

Jedna wpłata do ZUS

Sejm przyjął zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Oznacza to, że będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. Zmiana ma dotyczyć prawie siedmiu mln płatników składek.
Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11443

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – opinie Rady Rynku Pracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało informację dotyczącą zmian wynikających z obecnej reformy systemu edukacji, która przekształca dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w branżową szkołę I stopnia. Do uczniów klas dotychczasowej szkoły zawodowej, które będą wygaszane w szkole branżowej, stosowane będą poprzednie przepisy o szkołach zawodowych. W świetle powyższego – zasadnicza szkoła zawodowa, która posiada ofertę kształcenia w danych zawodach (lub uzyskała już opinię Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy dotyczącą uruchomienia kształcenia w danych zawodach), nie musi ubiegać się jako branżowa szkoła I stopnia o nową opinię Rady Rynku Pracy w sprawie kształcenia w tych samych zawodach. – czytamy na stronie MEN.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11444

„Kształcenie zawodowe -Drogi, Metody, Innowacyjność”, Konferencja Naukowo-Techniczna w ZRP

Skuteczna edukacja zawodowa należy dziś do priorytetowych zadań polityki oświatowej Państwa. Jest zadaniem długofalowym, wymagającym współdziałania władz oświatowych wszystkich szczebli, przedsiębiorców, partnerów społecznych oraz szkół – to zagadnienia, które będą tematem Ogólnopolskiej, już V konferencji z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” zatytułowanej ” Kształcenie zawodowe – Drogi, Metody, Innowacyjność”. Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się 25 kwietnia w siedzibie  ZRP w Warszawie, są: Komitet Naukowo-Techniczny Fsnt-Not Doskonalenia Kadr i Związek Rzemiosła Polskiego.

WięcejAktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11339

ZRP w TV Super Stacja

Wczoraj (10 kwietnia) w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego Super Stacja TV przeprowadziła wywiad z Elżbietą Lutow, dyrektorem Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozmowa dotyczyła nowelizacji Kodeksu Pracy w kwestii formy wypłacania wynagrodzenia za pracę. Według projektu zmian w Kodeksie pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku, na który ma być przelewane wynagrodzenie. W opinii eksperta ZRP intencja jest dobra, ale, niestety nie ukróci stosowanych praktyk przez nierzetelnych pracodawców wypłacania części wynagrodzenia pod tzw. „stołem”, w celu ominięcia obciążeń ubezpieczeniowo-podatkowych. 

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11449

Puls Biznesu: Koniec wypłat w gotówce

Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, także jest za „ubankowieniem” pensji, ale zaleca ostrożność. — Celem tej zmiany jest oczywiście uszczelnianie systemu i zwalczanie „nieoficjalnego” zatrudnienia. To należy popierać. Obawiam się jednak, że to nie pasuje do polskich realiów,  w których wiele osób nie chce prowadzić kont bankowych — z różnych przyczyn. Słusznie, że resort rozwoju daje wybór formy uzyskiwania wynagrodzenia. Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego wymaga jeszcze wielu lat uświadamiania płynących z niego korzyści — powiedział. Niedawno rząd obniżył firmom z 15 tys. EUR do 15 tys. zł próg wartości transakcji, powyżej którego muszą płacić przelewami bankowymi. Kto wybierze płatność gotówkową, traci możliwość wrzucenia jej w koszty podatkowe. 

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11441

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

   Zdrowych, radosnych i spokojnych 
   Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
                  smacznego jajka, 
           mokrego Śmigusa Dyngusa
          a także serdecznych spotkań                                          w rodzinnym gronie

                           życzą
      Zarząd, Dyrekcja i pracownicy 
       Izby Rzemieślniczej w Opolu

środa, 5 kwietnia 2017

Finał konkursu BHP "Bezpiecznie od startu" 2017


W dniu 3 kwietnia 2017 r w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbył się regionalny etap XVII edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.
Do konkursu zgłosiło się 37 uczniów, z których ostatecznie przystąpiło 35.
Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się 6 uczestników z największą ilością punktów uzyskanych po rozwiązaniu testu. W kolejnym etapie odpowiadali oni na pytania komisji konkursowej.
Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a sześciu najlepszych otrzymało nagrody rzeczowe ufundowane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Państwową Inspekcję Pracy w Opolu.
Nagrody wręczyli: Rajner Szic- Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz -Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu, Arkadiusz Kapuścik-Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, Katarzyna Tincel- Państwowy Inspektor Pracy w Opolu, Piotr Malinowski- Państwowy Inspektor Pracy w Opolu.
Zwycięzcą Konkursu został Beniamin Kubis- uczeń Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym. 

wtorek, 4 kwietnia 2017

Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz spotkała się z Jerzym Bartnikiem, prezesem ZRP

30 marca prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik rozmawiał z podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwigą Emilewicz. Przedmiotem spotkania było omówienie problematyki reprezentatywności środowiska mikro i małych przedsiębiorstw. Prezes J. Bartnik podkreślił w rozmowie, że reprezentantem tego środowiska w Polsce jest Związek Rzemiosła Polskiego. Przedstawiciele Związku zabiegali o włączenie przedstawiciela tej organizacji do prac Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR.  
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11413

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Projekt: "Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych"
Projekt - projekt pn. „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, realizowany przez Izbę Rzemieślniczą z siedzibą w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 09.02.02 - wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr  RPOP.09.02-IP.03-16-001/16, zawartej między Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2017 – 31.08.2018.

Grupę docelową stanowi 96 osób dorosłych, w tym 38 kobiet i 58 mężczyzn, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 100% grupy docelowej stanowią osoby z terenu woj. opolskiego, obszar Aglomeracji Opolskiej
tj. osoby fizyczne mieszkające na terenie woj. opolskiego, obszar powiatów tworzących Aglomerację Opolską, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby pracujące, nieaktywne, bierne zawodowo, osoby bezrobotne i uczące się. Kryterium formalne stanowi bowiem,oprócz bycia osobą dorosłą z woj. opolskiego, Aglomeracja Opolska, chęć zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych będąca własną inicjatywą (uczestnictwo w projekcie/kursie niezależne od pracodawcy, urzędu pracy,itp.) bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. W związku z występowaniem na rynku pracy osób/grup w gorszym położeniu, Wnioskodawca adresuje działania projektowe przede wszystkim do: 67osób o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zg.z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia/ISCED 2011 zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO (70% gr. docelowej), 10osób starszych, które ukończyły 50 rok życia (10% gr. docelowej) i 54 osoby z terenów wiejskich wg stopnia urbanizacji DEGURBA "Podział jednostek przestrzennych woj. opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA". Pozostali Uczestnicy/czki to osoby, które chcą nabyć, podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe w związku z własną, indywidualną potrzebą rozwoju,dzięki czemu umocnią lub ustabilizują swoją pozycję na rynku pracy.

Formy wsparcia w ramach projektu:
- kurs zawodowy w zawodzie krawiec, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie krawiec, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie cieśla, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs zawodowy w zawodzie dekarz, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie dekarz, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie fryzjer, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs zawodowy w zawodzie krawiec, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie operator obrabiarek skrawających, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie kucharz, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie kucharz, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs zawodowy w zawodzie fryzjer, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym
- kurs mistrzowski w zawodzie fryzjer, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim
- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w wymiarze 86 godzin, zakończony egzaminem na instruktora praktycznej nauki zawodu

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Izba Rzemieślnicza w Opolu
Katowicka 55
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73, 77 453 79 71 wew. 20, 22, 28

Dokumenty do pobrania:
- harmonogram kursów (pdf)
- deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf)
- formularz zgłoszeniowy do projektu (pdf)
- oświadczenie uczestnika projektu (pdf)
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych, projekt (pdf)