poniedziałek, 29 maja 2017

Mikrozus tematem debaty w Polskim Radiu 24 z udziałem Związku Rzemiosła Polskiego

W najbliższy czwartek (1 czerwca) ekspert Związku Rzemiosła Polskiego Bogusława Nowak-Turowiecka będzie uczestnikiem debaty poświęconej projektowi tzw mikrozusu. Projekt zakłada zmniejszenie oskładkowania małej działalności gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju chciało, żeby mikrozus zaczął obowiązywać od 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych termin uważa za nierealny. Resort eozwoju chce, żeby osoby prowadzące działalność gospodarczą o przychodzie mniejszym niż 5 tys. zł miesięcznie płaciły niższe składki na ubezpieczenia społeczne.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11618

Wp Money: Pracodawcy za niższym wzrostem płacy minimalnej, niż proponuje resort

Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan i Bussines Centre Clube w wydanym stanowisku uznali, że proponowana przez stronę pracodawców stawka płacy minimalnej na 2018 r. to 2050 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby równocześnie wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13,30 zł brutto. Według pracodawców wzrost w tej wysokości byłby spójny z ustawowym mechanizmem gwarancji podwyżek minimalnego wynagrodzenia" - przypomnieli pracodawcy. 
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11614

Rzeczpospolita: Co najmniej 175 zł od mikrofirm

„Związek Rzemiosła Polskiego domaga się objęcia nowymi regulacjami przedsiębiorców na karcie podatkowej, którzy nie mieliby korzystać z obniżenia składek przy niskich przychodach.” – podaje dziennik Rzeczpospolita. Przedstawiciele pracodawców, akceptując kierunek zmian, zwracali uwagę na niekonsekwencje w projekcie, który nie przewiduje obniżenia składki zdrowotnej, czy po obniżeniu składki na Fundusz Pracy, przyznanie pełni praw z tym związanych, np. prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11632

piątek, 26 maja 2017

Mikrozus w opinii Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 20.03.2017 r). Przedstawiony projekt nowelizacji ma na celu obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskujących roczne przychody poniżej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 roku oznacza to 60 000 zł). Przedstawione zapisy budzą jednak wiele wątpliwości.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11623

środa, 24 maja 2017

Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe dotyczace kursu zawodowego krawiec zakończonego egzaminem czeladniczymRozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe    W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia: kursu zawodowego krawiec zakończonego egzaminem czeladniczym  dla 8 osób. 

Kod CPV:  80530000-8;  Usługi szkolenia zawodowego 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 120h kursu zawodowego krawiec dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym. Kurs składa się z części teoretycznej – 60h lekcyjnych oraz części praktycznej – 60 h zegarowych. Zajęcia do części teoretycznej przeprowadzone muszą być w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, zajęcia praktyczne odbywać się muszą w zakładzie pracy/krawieckim. Zajęcia praktyczne dla poszczególnych uczestników nie mogą odbywać się w tym samym czasie.
W przypadku zainteresowania prosimy o określenie ceny za 1h szkolenia części teoretycznej i / lub praktycznej oraz ilości osób, które będziecie Państwo w stanie przyjąć na praktykę.

Ramowy program kursu teoretycznego:
1.Konstruowanie i modelowanie różnych asortymentów odzieży dla różnych grup wiekowych - 12h,
2.Projektowanie wyrobu odzieżowego na różne typy sylwetek - 12h,
3.Organizowanie procesu wytwarzania odzieży - 12h,
4.Sprzęt i przybory do szycia - 8h,
5.Organizacja stanowiska pracy - 8h,
6.BHP i Ppoż. na stanowisku pracy krawca- 8h

Miejscem odbywania części teoretycznej kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kurs teoretyczny – wstępnie zaplanowany jest na okres czerwiec 2017 – wrzesień 2017 (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.
W związku z faktem iż kurs będzie się kończył egzaminem zależy nam na jak najlepszym przygotowaniem osób do egzaminu czeladniczego w zawodzie krawiec. Możliwe jest złożenie oferty częściowej dotyczącej części zapytania.

Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk   

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole  lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 09.06.2017 do godziny 12:00.

wtorek, 23 maja 2017

Rzeczpospolita: Rząd chce uległego samorządu firm

Rządowy projekt ustawy o powszechnym samorządnie gospodarczym wzbudził niepokój wśród organizacji pracodawców, w tym Związku Rzemiosła Polskiego, zrzeszonych w Radzie Dialogu Społecznego. Organizacje mają wątpliwości w kwestii autonomiczności samorządu ze względu na finansowanie jej ze środków publicznych i nadzór sprawowany przez rząd. Poprzedni pomysł utworzenia podobnej instytucji - Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców, upadł po krytyce przedsiębiorców i związków zawodowych. 
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11610

czwartek, 18 maja 2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w trakcie trwania kursów.Opole, dnia 18.05.2017

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług cateringowych w trakcie trwania kursów.

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zamówienie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.izbarzem.opole.pl.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa kodu CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

2. Miejsce realizacji zamówienia
Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

3. Czas trwania zamówienia
05.06.2017 – 31.08.2018

4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie trwania wydarzeń organizowanych w ramach zadań projektu:
ZADANIE 1 - KURS ZAWODOWY KRAWIEC ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 2 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KRAWIEC WRAZ Z EGZAMINEM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 3 - KURS ZAWODOWY MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 4 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 5 - KURS ZAWODOWY CIEŚLA ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 6 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE CIEŚLA WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM  – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 7 - KURS ZAWODOWY DEKARZ ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 8 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE DEKARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 9 - KURS ZAWODOWY BLACHARZ IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 10 - KURS ZAWODOWY OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 8 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 11 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 2 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 12 - KURS ZAWODOWY KUCHARZ ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 10 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 13 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KUCHARZ WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 4 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 14 - KURS ZAWODOWY FRYZJER ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CZELADNICZYM – 10 osób x 16 zajęć (15 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 15 - KURS MISTRZOWSKI W ZAWODZIE FRYZJER WRAZ Z EGZAMINEM MISTRZOWSKIM – 4 osoby x 21 zajęć (20 dni kursu + 1 dzień egz.); czas trwania jednych zajęć wynosi 5h – ciągła przerwa kawowa;
ZADANIE 16 - KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW ZAKOŃCZONY EGZAMINEM NA INSTRUKTORA – 10 osób x 22 zajęć; czas trwania jednych zajęć wynosi 4h – ciągła przerwa kawowa;

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogę się ubiegać Oferenci, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie są powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Dodatkowe informacje
1. Oferent, który zostanie wybrany zobowiązany jest do:
a) przygotowania stołu
b) posprzątania po przerwach oraz po zakończeniu kursów w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie
c) zapewnienia własnych naczyń i sztućców (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodków, szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzy, serwetek itp.)
d) dowozu cateringu  o ustalonej godzinie na miejsce realizacji kursu
e) świadczenia usługi cateringowej na najwyższym poziomie
f) świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie
g) przerwa kawowa powinna składać się z ciągłej przerwy kawowej, czyli dostępnej przez cały czas trwania kursu: kawy, herbaty, śmietanki/mleka do kawy, cukru, cytryny, wody mineralnej niegazowanej, soków, kruchych ciastek (słonych/słodkich) - min. 3 rodzaje.
2. Czas dostawy zostanie określony co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem kursu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości.

IV. Opis przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.  Formularz ofertowy oraz oświadczenie stanowią integralną część oferty.
2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie, powinna zawierać datę sporządzenia, miejsce oraz czytelny podpis Oferenta.
3. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
4. Każda oferta musi zawierać nazwę Oferenta, tel, NIP, adres oraz imię i nazwisko osoby występującej w imieniu Oferenta.

V. Kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny, jak również opis sposobu obliczania ceny.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
- cena  -  waga kryterium 60% (60 punktów). Liczba punktów za kryterium ceny będzie dokonywana wg następującego wzoru
Liczba punktów = Cmin/Cof x 60 punktów, gdzie:
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto spośród złożonych ofert
Cof – oznacza cenę brutto zaproponowaną przez Oferenta
Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia łącznie z kosztami dostawy zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Cena w ofercie powinna zostać podana słownie i liczbowo jako kwota brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w walucie polskiej (zł).
- rekomendacje – waga kryterium 40 % (40 punktów). Liczba punktów za kryterium rekomendacji będzie dokonywana w sposób następujący:
1 - 2 rekomendacje – 10 punktów
3 – 4 rekomendacje – 20 punktów
5 – 6 rekomendacji – 30 punktów
7 i więcej rekomendacji – 40 punktów.
Umowa na wykonanie zamówienia zostanie podpisana z Oferentem, który uzyska największą ilość punktów.
Maksymalna ilość punktów / procentów jakie uzyskać może oferent wynosi 100.

VI. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk  

VII. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole,  lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 02.06.2017 do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki obowiązuje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związanej z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.izbarzem.opole.pl. W sytuacji gdy strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl nie będzie działała informacja zostanie przekazana ofertentom, których oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
X. Postanowienia końcowe
Koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.


Załączniki:

G.Prawna:Tania ochrona przed utratą pracy

„Nowe rozwiązanie nie podoba się też Bogusławie Nowak-Turowieckiej. Ekspert ubezpieczeniowy Związku Rzemiosła Polskiego uważa, że taka ochrona jest niesprawiedliwa i zbyt daleko idąca. – Zaproponowane widełki przychodów (między 200 zł, a 5 tys. będące podstawą oskładkowania tak naprawdę będą dotyczyć wyłącznie osób pracujących sezonowo lub świadczących usługi, których praktycznie nie można skontrolować – powiedziała ekspertka ZRP Dziennikowi Gazecie Prawnej.
Pracodawcy komentują pomysł Ministerstwa Rozwoju, aby samozatrudnieni zyskali prawo do zasiłku dla bezrobotnych już za 4,9 zł miesięcznie.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Zmiany w ustawie związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11585

środa, 10 maja 2017

16-19 MAJA OPOLSKIE DNI SENIORA

Od 16 do 19 maja „władzę w mieście” będą sprawować seniorzy. Jedną z atrakcji tej imprezy będzie wręczenie seniorom, przez Prezydenta Miasta Opola, symbolicznego klucza do opolskich bram. Po oficjalnych uroczystościach pod opolskim Ratuszem będzie czas na występy amatorskich zespołów artystycznych. Kolejne dni to barwne korowody seniorów, zabawy taneczne z licznymi konkursami, imprezy plenerowe, spotkania z opolskimi twórcami kultury.

Spotkania b2b z tureckimi producentami w Warszawie

Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniach b2b z tureckimi producentami artykułów kuchennych i gospodarstwa domowego, które odbędą się 22 maja w Warszawie.
Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11545

PRÓBNY EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BIELAWIE

Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia zasadniczej szkoły zawodowej - młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie. Dowodem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w formie zdanego egzaminu czeladniczego, jest świadectwo czeladnicze, które umożliwia absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na poziomie podstawowym. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie.

czwartek, 4 maja 2017

„Łączy nas kształcenie zawodowe”. Konferencja w Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Związku Jerzy Bartnik, otwierając konferencję „Łączy nas kształcenie zawodowe” podkreślił fakt, że już wcześniej zasygnalizowana została potrzeba zreformowania szkolnictwa zawodowego, w celu dostosowania jej do potrzeb rynku, nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Natomiast Marzena Machałek, sekretarz Stanu w MEN stwierdziła, że dziś zawód jest prestiżem, dobre przygotowanie pozwoli na zdobycie dobrej pracy. Dla osiągnięcia tych efektów potrzebne są:, prężnie rozwijająca się gospodarka i właściwa edukacja, w tym kształcenie zawodowe. Reforma oświaty wymagała pilnych zmian, które ministerstwo edukacji systematycznie wprowadza wsłuchując się w głos pracodawców. 
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11506

Jerzy Bartnik wziął udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

Wczoraj, 27 kwietnia w siedzibie ministerstwa pracy odbyło się wspólne spotkanie ministrów i przedstawicieli partnerów społecznych Grupy Wyszehradzkiej. Spotkaniu przewodniczyła minister E. Rafalska. Tematem było zwalczanie nadużyć na rynku pracy – wspólna odpowiedzialność; przykłady poprawy standardów społecznych. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli partnerów społecznych, w tym Jerzego Bartnika, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej zwracano uwagę na: dobre wyniki krajów Grupy Wyszehradzkiej na rynku pracy; wyzwania związane z digitalizacją i automatyzacją; kwestie wzrostu płacy minimalnej z różnych punktów widzenia; braki siły roboczej i zatrudnianie pracowników z krajów trzecich czy rozwój dialogu społecznego i konieczność podejmowania działań przez partnerów społecznych.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11518