czwartek, 4 maja 2017

„Łączy nas kształcenie zawodowe”. Konferencja w Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Związku Jerzy Bartnik, otwierając konferencję „Łączy nas kształcenie zawodowe” podkreślił fakt, że już wcześniej zasygnalizowana została potrzeba zreformowania szkolnictwa zawodowego, w celu dostosowania jej do potrzeb rynku, nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Natomiast Marzena Machałek, sekretarz Stanu w MEN stwierdziła, że dziś zawód jest prestiżem, dobre przygotowanie pozwoli na zdobycie dobrej pracy. Dla osiągnięcia tych efektów potrzebne są:, prężnie rozwijająca się gospodarka i właściwa edukacja, w tym kształcenie zawodowe. Reforma oświaty wymagała pilnych zmian, które ministerstwo edukacji systematycznie wprowadza wsłuchując się w głos pracodawców. 
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11506