czwartek, 4 maja 2017

Jerzy Bartnik wziął udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

Wczoraj, 27 kwietnia w siedzibie ministerstwa pracy odbyło się wspólne spotkanie ministrów i przedstawicieli partnerów społecznych Grupy Wyszehradzkiej. Spotkaniu przewodniczyła minister E. Rafalska. Tematem było zwalczanie nadużyć na rynku pracy – wspólna odpowiedzialność; przykłady poprawy standardów społecznych. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli partnerów społecznych, w tym Jerzego Bartnika, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej zwracano uwagę na: dobre wyniki krajów Grupy Wyszehradzkiej na rynku pracy; wyzwania związane z digitalizacją i automatyzacją; kwestie wzrostu płacy minimalnej z różnych punktów widzenia; braki siły roboczej i zatrudnianie pracowników z krajów trzecich czy rozwój dialogu społecznego i konieczność podejmowania działań przez partnerów społecznych.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11518