Finał XVII edycji konkursu BHP

W dniu 31 maja 2017 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Konkurs organizowany jest przez ZRP przy współpracy Państwowej Inspekcji Pracy,  a jego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Tegoroczną edycję konkursu mecenatem objęła firma rzemieślnicza „Szynaka Meble”.
Izbę Rzemieślniczą w Opolu reprezentowali uczniowie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym: Beniamin Kubis i Krystian Matyschok.
Beniamin Kubis zajął w konkursie II miejsce, a Krystian Matyschok miejsce VIII. Drużynowo uplasowali się na II miejscu. 

Serdecznie  gratulujemy