Awaria centralki telefonicznej

W związku z awarią centralki telefonicznej w budynku Izby i wynikającą z tego koniecznością wymiany na nową, która nastąpi w dniu 21 czerwca 2017 r. podajemy telefony komórkowe poszczególnych wydziałów:
 Sekretariat tel. 795 587 915
 Wydział Oświaty tel. 608376675, 604 953 261
 Wydział Administracji tel. 602 350 127
 Księgowość tel. 604 155 374
 Wydział promocji; 77 453 79 71