wtorek, 18 lipca 2017

Dialog społeczny wciąż pomijany

Strona pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, przyjęła wspólne stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Niestety nie udało się wypracować konsensusu w tej kwestii ze związkami zawodowymi.


Organizacje pracodawców obawiają się, że projekt, zgłoszony jako poselski bez konsultacji społecznych, może spowodować złą jakość stanowionego prawa. Pominięcie ścieżki rządowej odbierze obywatelom, środowisku prawniczemu, a także przedsiębiorcom możliwość konsultacji tak ważnego dokumentu.
Więcej
Aktualności::http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11903