piątek, 22 września 2017

Pracodawcy Rady Dialogu Społecznego o projekcie ustawy budżetowej na 2018 r

Związek Rzemiosła Polskiego i pozostałe organizacje Pracodawców Rady Dialogu Społecznego, w piśmie do wicepremiera M. Morawieckiego, pozytywnie oceniają fakt zastosowania stabilizującej reguły wydatkowej przy konstruowaniu budżetu państwa na 2018 r. Reguła ta zawiera jednak elementy prognostyczne – wartość działań dyskrecjonalnych w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, które w projekcie budżetu na rok 2018 pozwoliły na zwiększenie wydatków o 12,5 mld zł .
Niepokoi ich natomiast w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej  brak informacji o sposobie oszacowania wpływów podatkowych z działań dyskrecjonalnych.
Więcej Aktualności:
  http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12209