piątek, 22 września 2017

Puls Biznesu: Mniejszy budżet uderzy w szkolenie

Zmniejszona w Funduszu Pracy (FP) przyszłoroczna kwota na dosinansowanie kosztów kształcenia zawodowego osłabi zaangażowanie pracodawców w tę edukację – prognozuje Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP).


W opinii ZRP, mniejszy budżet funduszu przeznaczony na przygotowanie zawodowe młodocianych stoi w sprzeczności ze zmianami w kształceniu zawodowym. Według Jolanty Kosakowskiej jego powiązanie z zajęciami u pracodawców jest niezbędne, aby zbliżać to nauczanie do potrzeb rynku pracy.
 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12218