piątek, 17 listopada 2017

Oferty pracy: Koordynator / Kierownik Projektu oraz Specjalista ds obsługi projektu

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje pracowników na stanowiska:
- Koordynator / Kierownik Projektu,
- Specjalista ds obsługi projektu.

Od kandydata na Koordynatora / Kierownika Projektu oczekujemy:

- min. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- wiedzę popartą doświadczeniem realizowanych projektów,
- praktyczną znajomość metodyki prowadzenia projektów,
- umiejętność skutecznego wyznaczania i rozliczania zadań powierzonych członkom zespołu projektowego,
- wykształcenie wyższe.

Od kandydata na Specjalistę ds obsługi projektu. oczekujemy:
- min. 1-roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- wiedzę popartą doświadczeniem realizowanych projektów,
- praktyczną znajomość metodyki obsługi projektów,
- umiejętność skutecznego rozliczania zadań otrzymanych od Koordynatora / Kierownika ,
- wykształcenie wyższe.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o dostarczanie do Biura obsługi znajdującego się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole (I piętro, pokój 1.2). Dokumenty można również przesyłać na adres info@izbarzem.opole.pl.