piątek, 22 grudnia 2017

W DNIU 22 GRUDNIA (PIĄTEK) IZBA RZEMIEŚLNICZA JEST CZYNNA DO GODZ. 14.30. ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMYNiech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością  i szczęściem. 


Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia 
                                    życzą
                Zarząd, Dyrekcja i pracownicy 
                Izby Rzemieślniczej w Opolu

czwartek, 21 grudnia 2017

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku. Minister podpisała rozporządzenie

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 -czytamy na portalu ministerstwa. W segmencie dotyczącym kształcenia zawodowego wprowadzono zróżnicowanie wag algorytmu, ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach. Wyodrębniono 4 nowe wagi ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych).

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12631

wtorek, 19 grudnia 2017

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bielawie


17 grudnia br., zgodnie z tradycją miasta po raz kolejny na bielawskim rynku  zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym wprowadzającym w świąteczny nastrój dniu, na mieszkańców Bielawy i okolic czekały występy artystów, mikołajkowe niespodzianki oraz świąteczne stoiska. Kolejną tradycją, podczas tego uroczego dnia było przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie widowisko jasełkowe. Tegoroczne przedstawienie przygotowane pod czujnym okiem Edyty Popiel było zatytułowane „Wigilia we współczesnym świecie”. 

E-składka to proste płatności

Jeszcze raz uczulamy naszych rzemieślników na zmieniające się od 1 stycznia 2018 roku zasady wpłat wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba wiedzieć, że bez względu na okres, którego dotyczą – trzeba będzie je wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte. Od stycznia  przedsiębiorca (płatnik składek) jednym przelewem opłaci składki na: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe); ubezpieczenie zdrowotne; Fundusz Pracy; Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i  Fundusz Emerytur Pomostowych. Indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) nadaje płatnikowi ZUS. Płatnik może też w każdej chwili sprawdzić swój numer rachunku składkowego w wyszukiwarce na stronie internetowej www.eskladka.pl.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12625

Już od stycznia 2018 r. najmniejsze wynagrodzenie wyniesie 2100 zł

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie. Będzie o 100 zł wyższa od obecnej i wyniesie 2100 zł na podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Pracodawcy muszą pamiętać, że pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze nie można zapłacić mniej niż narzucone wynagrodzenie minimalne. Stawki tego wynagrodzenia co roku ustala MRPiPS wspólnie z partnerami Rady Dialogu Społecznego. Kiedy partnerzy nie dojdą do porozumienia, wówczas propozycję wysokości uposażenia narzuca strona rządowa.
Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=12599

Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego - Wiceprezydentem UEAPME

Walne Zgromadzenie UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obradujące w Brukseli 7 grudnia 2017 r. zatwierdziło nowy skład Zarządu UEAPME. Dotychczasowa Prezydent UEAPME, pani Ulrike-Rabmer Koller, decyzją wszystkich organizacji członkowskich, będzie kontynuować swoją misję przez kolejne dwa lata, wzmacniając głos UEAPME w debacie publicznej jako „głos MŚP w Europie”. 

piątek, 8 grudnia 2017

Bądź ambasadorem zmiany !


Uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych brali udział w różnych działaniach projektu realizowanego przez Zespól Ośrodków Wsparcia w Bielawie” Nie jestem inny, nie jestem gorszy”. Głównym celem projektu było ukształtowanie postaw otwartości i akceptacji dla inności, szanowania praw człowieka i uznania, że wszyscy rodzimy się wolni i równi oraz, że  nie możemy dyskryminować innych z żadnego powodu. 

czwartek, 7 grudnia 2017

Związek Rzemiosła Polskiego gościł Pełnomocnika Rządu ds. MŚP

- Nasze spotkanie odbieram jako impuls do budowania współpracy na przyszłość, ponieważ bez rzemiosła nie ma możliwości realizacji odpowiedzialnego rozwoju. Chciałabym, aby rzemiosło było partnerem nie tylko w dyskusji, ale także w szukaniu rozwiązań, które mają służyć gospodarce i regulacjom na poziomie regionalnym. 

Związek Rzemiosła Polskiego uczestnikiem debaty w Polskim Radiu 24

Już w najbliższy czwartek,7 grudnia ekspert Związku Rzemiosła Polskiego, Bogna Nowak-Turowiecka weźmie udział w debacie w Polskim Radiu 24, w programie „Kapitał  i praca”. Tematem będzie projekt dot. emerytur pomostowych oraz stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy -  przedmiot obrad posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12584