Ogólnopolski konkurs "Jakie znasz zawody?"

Wzorem ubiegłych lat serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konkursu "Jakie znasz zawody"?.
Konkurs w poprzednich edycjach cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w najbliższej edycji możemy liczyć na Państwa udział na etapie regionalnym.
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy. Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym.
Organizatorem Konkursu na etapie regionalnym w województwie opolskim jest Izba Rzemieślnicza w Opolu.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów,  uczęszczających do szkół na terenie województwa opolskiego. Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków jest stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, dla uczniów gimnazjów krótkiego filmu,   przedstawiającego ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze (szczegóły w regulaminie konkursu).
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55, 45-061 Opole, do dnia 30.03.2018 r.
Wszelkie pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego Konkursu: Honoraty Jopy pod numer tel. 77 454 31 73 wew. 21 lub mailowo: honorata.jopa@izbarzem.opole.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

W DNIU 22 GRUDNIA (PIĄTEK) IZBA RZEMIEŚLNICZA JEST CZYNNA DO GODZ. 14.30. ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMYNiech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością  i szczęściem. 


Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia 
                                    życzą
                Zarząd, Dyrekcja i pracownicy 
                Izby Rzemieślniczej w Opolu

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku. Minister podpisała rozporządzenie

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 -czytamy na portalu ministerstwa. W segmencie dotyczącym kształcenia zawodowego wprowadzono zróżnicowanie wag algorytmu, ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach. Wyodrębniono 4 nowe wagi ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych).

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12631

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA RZEMIEŚLNIKÓW

Od piątku 6 października 2017 r. ( w każdy kolejny piątek tygodnia), w godzinach 14.00 do 17.00, w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, udzielane będą bezpłatne porady prawne dla rzemieślników. 
Porad udzielał będzie Mecenas Andrzej Toll.
Nie trzeba się wcześniej zgłaszać ani zapisywać.  Osoby zainteresowane mogą przyjść w wyznaczonych godzinach do biura.

Budynek Izby Rzemieślniczej w Opolu, Ul. Katowicka 55
II piętro, pokój 2.1
Wejście klatką schodową -drzwi obok Restauracji Czardasz lub wjazd windą (wejście do PEFRONU)

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bielawie


17 grudnia br., zgodnie z tradycją miasta po raz kolejny na bielawskim rynku  zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym wprowadzającym w świąteczny nastrój dniu, na mieszkańców Bielawy i okolic czekały występy artystów, mikołajkowe niespodzianki oraz świąteczne stoiska. Kolejną tradycją, podczas tego uroczego dnia było przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie widowisko jasełkowe. Tegoroczne przedstawienie przygotowane pod czujnym okiem Edyty Popiel było zatytułowane „Wigilia we współczesnym świecie”. 

E-składka to proste płatności

Jeszcze raz uczulamy naszych rzemieślników na zmieniające się od 1 stycznia 2018 roku zasady wpłat wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba wiedzieć, że bez względu na okres, którego dotyczą – trzeba będzie je wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte. Od stycznia  przedsiębiorca (płatnik składek) jednym przelewem opłaci składki na: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe); ubezpieczenie zdrowotne; Fundusz Pracy; Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i  Fundusz Emerytur Pomostowych. Indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) nadaje płatnikowi ZUS. Płatnik może też w każdej chwili sprawdzić swój numer rachunku składkowego w wyszukiwarce na stronie internetowej www.eskladka.pl.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12625

Już od stycznia 2018 r. najmniejsze wynagrodzenie wyniesie 2100 zł

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie. Będzie o 100 zł wyższa od obecnej i wyniesie 2100 zł na podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Pracodawcy muszą pamiętać, że pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze nie można zapłacić mniej niż narzucone wynagrodzenie minimalne. Stawki tego wynagrodzenia co roku ustala MRPiPS wspólnie z partnerami Rady Dialogu Społecznego. Kiedy partnerzy nie dojdą do porozumienia, wówczas propozycję wysokości uposażenia narzuca strona rządowa.
Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=12599

Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego - Wiceprezydentem UEAPME

Walne Zgromadzenie UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obradujące w Brukseli 7 grudnia 2017 r. zatwierdziło nowy skład Zarządu UEAPME. Dotychczasowa Prezydent UEAPME, pani Ulrike-Rabmer Koller, decyzją wszystkich organizacji członkowskich, będzie kontynuować swoją misję przez kolejne dwa lata, wzmacniając głos UEAPME w debacie publicznej jako „głos MŚP w Europie”. 

Bądź ambasadorem zmiany !


Uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych brali udział w różnych działaniach projektu realizowanego przez Zespól Ośrodków Wsparcia w Bielawie” Nie jestem inny, nie jestem gorszy”. Głównym celem projektu było ukształtowanie postaw otwartości i akceptacji dla inności, szanowania praw człowieka i uznania, że wszyscy rodzimy się wolni i równi oraz, że  nie możemy dyskryminować innych z żadnego powodu. 

Związek Rzemiosła Polskiego gościł Pełnomocnika Rządu ds. MŚP

- Nasze spotkanie odbieram jako impuls do budowania współpracy na przyszłość, ponieważ bez rzemiosła nie ma możliwości realizacji odpowiedzialnego rozwoju. Chciałabym, aby rzemiosło było partnerem nie tylko w dyskusji, ale także w szukaniu rozwiązań, które mają służyć gospodarce i regulacjom na poziomie regionalnym. 

Związek Rzemiosła Polskiego uczestnikiem debaty w Polskim Radiu 24

Już w najbliższy czwartek,7 grudnia ekspert Związku Rzemiosła Polskiego, Bogna Nowak-Turowiecka weźmie udział w debacie w Polskim Radiu 24, w programie „Kapitał  i praca”. Tematem będzie projekt dot. emerytur pomostowych oraz stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy -  przedmiot obrad posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12584