Czego Związek Rzemiosła Polskiego oczekuje od nowego rządu

W związku ze zmianami w rządzie, Związek Rzemiosła Polskiego po raz kolejny wystosował postulaty, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie mikro i małych firm. W opinii ZRP, pomimo rządowych deklaracji wspierania sektora MŚP, faktycznie tylko niewielki ich odsetek korzysta z pomocy publicznej, w tym na wsparcie inwestycji. Związek  ma uzasadnione obawy, że projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, przygotowany ostatnio, znowu nie spełni oczekiwań mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia finansowego ich planów inwestycyjnych. Dlatego wnioskował  o uwzględnienie w ustawie  oraz w projektowanych przepisach wykonawczych niższych kryteriów jakościowych i ilościowych dla tych najmniejszych.   
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12752

Rada Dialogu Społecznego poparła stanowisko ZRP w sprawie wspierania nowych inwestycji

Rada Dialogu Społecznego przekazała Ministrowi Inwestycji i Rozwoju Jerzemu Kwiecińskiemu uchwałę strony pracowników i pracodawców RDS z 20 grudnia 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. W swojej opinii Rada Dialogu Społecznego uwzględniła uwagi Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące wpływu tego projektu na mikro i małe przedsiębiorstwa. Strony pracodawców i pracowników oceniły projekt pozytywnie, ale zwróciły uwagę, że faktycznie tylko niewielki odsetek firm z sektora mikro i małych korzysta z pomocy publicznej w zakresie wsparcia ich potrzeb inwestycyjnych. Natomiast dotychczas obowiązujące prawo przewiduje udzielanie pomocy jedynie dla dużych przedsięwzięć. Zatem istnieje obawa, że przygotowany projekt może nie spełnić oczekiwań mikro i małych przedsiębiorstw. 
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12753

Spotkanie z Panem Romanem Kirsteinem

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r o godz. 17.30, w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu, Ul. Katowicka 55 (I piętro), w ramach "Edukacji Obywatelskiej", cyklu spotkań z zaproszonymi przez Stowarzyszenie gośćmi, odbędzie się spotkanie z Panem Romanem Kirsteinem.
Roman Kirstein to uczestnik strajków w 1980 r., przewodniczący Miedzyzakładowego Komitetu Założycielskiego "Solidarność" w Opolu, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego (1981 r.). Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Roman Kirstein był internowany i więziony od 12 grudnia 1981 r. do lipca 1982 r. Po uwolnieniu, wielokrotnie szykanowany, działał w podziemnych strukturach "Solidarności", a od 1986 r. był Członkiem Tymczasowej Rady Regionalnej "Solidarność" Śląska Opolskiego. Roman Kirstein aktywnie uczestniczył także w przełomie 1989 r. i budowie demokratycznej Polski, pełnił także funkcję radnego z listy Komitetu Obywatelskiego.
Roman Kirstein opowie o postaniu i działalności "Solidarności" w Opolu i na Opolszczyźnie w latach 1980-1981, podzieli się refleksjami o stanie wojennym oraz podziemnej "Solidarności". Podczas spotkania odbędzie się również dyskusja poświęcona zagadnieniom: znaczenie przełomu 1989 r., osiągnięcia i błędy demokracji po 1989 r. a także bolączki polskiej demokracji oraz próbie odpowiedzi na pytania: dlaczego Polacy są dzisiaj podzieleni? Jakie są przyczyny klęski społeczeństwa obywatelskiego po 2015 r.? Jak zatrzymać łamanie demokracji w Polsce?
Serdecznie zapraszamy na spotkanie

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH


 13 stycznia w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbył się obowiązkowy sprawdzian fryzjerski. W tym roku, w sprawdzianie udział oprócz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, udział wzięły uczennice Zespołu Szkół Nr 2 z Dzierżoniowa. W ramach sprawdzianu zadaniem uczestników w zakresie fryzjerstwa męskiego było strzyżenie i modelowanie. W ramach fryzjerstwa damskiego – również strzyżenie, a także nakręcenie pierścieni, nakręcenie trwałej ondulacji, wyciskanie fal na mokro oraz uczesanie fryzury fantazyjno – wieczorowej. W sprawdzianie udział wzięło 10 osób (w tym z klasy I - 4 osoby, z klasy II – 5 i jedna osoba z klasy III). 

Uwaga samodzielnie opłacający składki na ubezpieczenie społeczne

Płatnik, który ma zaległości w opłacaniu składek, może stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa. Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata z tytułu należnych składek zostanie rozliczona na najstarszą zaległość. Jeżeli jest zadłużenie na koncie w ZUS, wpłaty będą rozliczane na najstarsze zaległości. Przedsiębiorca, który zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a ma zaległości na koncie, musi mieć świadomość, że aktualna wpłata najpierw rozliczy zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. 

Nowelizacja ustawy z korzyścią dla firm rodzinnych

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak podaje resort projekt ustawy został przygotowany w związku z koniecznością dokonania modyfikacji w stosunku do regulacji zasad podatkowego rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny lub spadku. Wprowadzone zmiany mają złagodzić te regulacje. Projekt tej ustawy jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych. 

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12706