czwartek, 26 kwietnia 2018

I tura praktyk wyjazdowych dla uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie dobiegła końca.

W ramach realizowanego przez Cech projektu „Rzemieślnicy na start” zakończono pierwszą turę praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie u innych pracodawców. W ciągu czterech tygodni w okresie od marca do kwietnia dziewiątka naszych uczniów odbywała praktyki u różnych wałbrzyskich i lokalnych przedsiębiorców. 

wtorek, 24 kwietnia 2018

Finał XVIII edycji konkursu BHP na etapie regionalnym

W dniu 24 kwietnia 2018 r w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbył się regionalny etap XVIII edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.
Do konkursu zgłosiło się 26 uczniów, z których ostatecznie przystąpiło 25.
Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się 6 uczestników z największą ilością punktów uzyskanych po rozwiązaniu testu.
Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a sześciu najlepszych otrzymało nagrody rzeczowe ufundowane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Państwową Inspekcję Pracy w Opolu.

Nagrody wręczyli: Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz -Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu, Dawid Rusak-Starszy Inspektor Pracy w Opolu, Katarzyna Tincel- Starszy Inspektor Pracy w Opolu.

Zwycięzcą Konkursu została Jessica Kołodziej- uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Dobrzeniu Małym

środa, 18 kwietnia 2018

Spotkanie z panem Zbigniewem Bujakiem

Stowarzyszenie Demokratyczne Państwo Prawne zaprasza  w dniu 25 kwietnia 2018 r., o godz. 17.30 w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55 (I piętro), w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Edukacja Obywatelska”, na spotkanie z panem Zbigniewem Bujakiem.
Pan Zbigniew Bujak w 1980 r. był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ursus”. W latach 1980-1981 był członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W czasie stanu wojennego, aż do maja 1986 r., ukrywał się, aktywnie działając w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w obradach „Okrągłego Stołu”. Był posłem  na Sejm I i II kadencji., a także działaczem  Unii Pracy i Unii Wolności.
W programie: Promocja książki autorstwa Z. Bujaka „Konstytucja starsza, niż myślisz” (poświęcona istocie i wartościom oraz ich tradycji zapisanych w Konstytucji), ) Istota i dorobek „Solidarności”.,  Analiza przyczyn ‘’bankructwa” idei społeczeństwa obywatelskiego.

wtorek, 17 kwietnia 2018

Finał etapu regionalnego konkursu "Jakie znasz zawody?"

W dniu 17 kwietnia Komisja Konkursu „Jakie znasz zawody”  oceniała prace konkursowe biorąc pod uwagę samodzielność wykonania prac, staranność i pomysłowość ukazania przedstawionego zawodu.
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków było stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.
Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Poznając różne zawody dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych.

piątek, 13 kwietnia 2018

Wiosenne inspiracje w ZSZ im. Staszica w Opolu. Młodzi fryzjerzy mierzyli się z "epokowymi" fryzurami

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w czwartek (12.04.2018 r.) w międzynarodowym konkursie fryzjerskim, który już po raz 13 organizuje Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. 
W tym roku chęć udziału w konkursie zgłosiło aż 58 uczniów z całej Polski, a także Niemiec i Słowacji. 
Konkurs adresowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer lub technik usług fryzjerskich. Zadaniem uczestników było stworzenie i zaprezentowanie fantazyjnej fryzury inspirowanej hasłem: „Podróż przez epoki”. Fryzura mogła być wykonana w dowolnej technice – kok, upięcie, stylizacja, ale musiała być spójna ze strojem i makijażem modelek. Zadanie zawodnik musiał wykonać w ciągu dwóch godzin.
Izba Rzemieślnicza w Opolu objęła honorowym patronatem konkurs i sponsorowała nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc.

Bezpłatne szkolenie z RODO dla rzemieślników

W dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu (sala Kantora , I piętro) odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące zmian w ochronie danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO – 25 maja 2018 r.” Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców zrzeszonych w Cechach. Rozpocznie się o godz. 9.00 a zakończy o godz. 14.00. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzanie obecności (email: info@izbarzem.opole.pl, tel. 77 454 31 73 wew. 21, bądź za pośrednictwem Cechów).
Dane osobowe w nowej regulacji prawnej
Cel szkolenia
W dniu 25 maja 2018 roku zacznie być stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwane potocznie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Zmiana lub budowa systemu ochrony danych dla wielu firm jest dużym wyzwaniem, ale również szansą na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku. Jakie nowe obowiązki spoczywają na administratorach danych osobowych? Jak sprostać nowym wyzwaniom? – tego dowiesz się na szkoleniu „Praktyczne wdrożenie RODO”

czwartek, 12 kwietnia 2018

XVIII edycja konkursu wiedzy nt. BHP

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej wraz z Państwową Inspekcją Pracy po raz osiemnasty organizuje Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym.
Organizatorem konkursu na etapie regionalnym jest Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu. Patronat nad konkursem sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu
Serdecznie zapraszamy uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w XVIII edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 24 kwietnia (wtorek) 2018 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ulicy Katowickiej 55 (sala Kantora, I piętro). Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.

Wyniki zapytań ofertowych z dnia 20.03.2018


W dniu 11.04.2018 nastąpiło rozstrzygnięcie zapytań ofertowych opublikowanych w dniu 20.03.2018 roku dotyczących projektu „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotyczy zapytania ofertowego #1/03/18 z dnia 20.03.2018 na przeprowadzenie kursu zawodowego w zawodzie krawiec dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym.
Do realizacji teorii i praktyki wybrano ofertę przedstawioną przez firmę:
- BAZZAN MAGDALENA BAZAN, ul. Edmunda Osmańczyka 16/2, 45-027 Opole.

Dotyczy zapytania ofertowego #2/03/18 z dnia 20.03.2018 na przeprowadzenie kursu zawodowego w zawodzie fryzjer dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym.
Do realizacji teorii wybrano ofertę przedstawioną przez firmę:
- Salon Fryzjerski AGA s.c. Grażyna Szmigiel, Agnieszka Zamojska,ul. Kośnego 20, 45-056 Opole.

Do realizacji praktyki wybrano oferty przedstawione przez firmy:
- Salon Fryzjerski AGA s.c. Grażyna Szmigiel, Agnieszka Zamojska,ul. Kośnego 20, 45-056 Opole- Ines Media, Adam Więcek, 45-268 Opole, ul. Stefana Grota- Roweckiego 12A- Fryzjer Damsko- Męski „ Mira” Zdzisław Więcek, ul. Mjr. „ Hubala” 18,  45-267 Opole- Smyrek Karina Salon Fryzjerski "KARINA" ul. Kraskowska, nr 4, 46-243 Borkowice

Dotyczy zapytania ofertowego 3/03/18 z dnia 20.03.2018 na przeprowadzenie kursu zawodowego w zawodzie kucharz dla 10 osób zakończonego egzaminem czeladniczym.
Do realizacji teorii wybrano ofertę przedstawioną przez panią Alicję Świczewską – Koss, zam. 45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 16/9
Do realizacji praktyki wybrano oferty przedstawione przez firmę:
- P.H.U. Obiadgast Iwona Koziarska, 45-056 Opole, Pl. Teatralny 4-5/87

Dotyczy zapytania ofertowego 4/03/18 z dnia 20.03.2018 na przeprowadzenie kursu zawodowego w zawodzie dekarz dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym.
Do realizacji teorii wybrano ofertę przedstawioną przez firmę:
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OPEBEL-KANOBUD” s.c., 45-061 Opole, ul. Katowicka 40/13

Do realizacji praktyki wybrano oferty przedstawione przez firmy:
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OPEBEL-KANOBUD” s.c., 45-061 Opole, ul. Katowicka 40/13- Zakład Blacharsko-Dekarski Werner Herbert, 47-180 Krośnica, ul. Spacerowa 2A 
środa, 11 kwietnia 2018

Warsztaty fryzjerskie dla uczniów i absolwentów nauki zawodu

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza uczniów i absolwentów nauki zawodu do udziału w warsztatach fryzjerskich.
Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zadań zawodowych fryzjera, a także przygotowanie uczestników, posiadających wymagany czas pracy, do egzaminu czeladniczego.
Proponujemy praktyczne szkolenia doskonalące o różnej tematyce:
    - wyciskanie fal na mokro; techniki nawijania trwałej ondulacji; nakręcanie loków płaskich i spiralnych (5h)
    - uczesanie fryzury wieczorowej o modnej linii (5h)
    - strzyżenia fryzury męskiej klasycznej (5h)
    - strzyżenie damskie zgodne z nowoczesnymi trendami mody fryzjerskiej (5h)

Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe- ten kurs jest dla Ciebie

Izba Rzemieślnicza w  Opolu zaprasza na kurs teoretyczny przygotowujący do egzaminu czeladniczego.
Zapraszamy do udziału absolwentów nauki zawodu oraz wszystkich, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe.
Kurs skierowany jest do osób, które posiadają przygotowanie zawodowe i spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego.

Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego w Izbie Rzemieślniczej w Opolu

Izba Rzemieślnicza w  Opolu zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego.
Kurs skierowany jest do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie tytułu mistrza.
Celem kursu jest ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu części teoretycznej ogólnej i zawodowej egzaminu mistrzowskiego.
Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat wydany przez Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosła zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, zmienić zawód lub podnieść swoje umiejętności

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego. 
Kurs skierowany jest do osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje, zmienić zawód lub podnieść swoje umiejętności.
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zadań zawodowych, a także przygotowanie do egzaminu czeladniczego.
Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat wydany przez Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosła zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

11 maja 2018 r. II Konferencja Naukowa o Rzemiośle

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu razem z katedrami Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Izba Rzemieślnicza w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mają zaszczyt zaprosić na II Konferencję Naukową o Rzemiośle "Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym".

wtorek, 10 kwietnia 2018

X edycja Konkursu Wiedzy o Mieście i Rzemiośle w Bielawie

25 kwietnia 2018 r. uczniowie bielawskich gimnazjów stanął do rywalizacji w Konkursie Wiedzy o Mieście i Rzemiośle o Puchar Burmistrza Miasta. Patronat honorowy nad konkursem objęła Izba Rzemieślnicza w Opolu. Celem konkursu jest propagowanie walorów historyczno-turystycznych miasta oraz rozpowszechnianie wiedzy o rzemiośle i szkole.

VI edycja Targów Pracy i Edukacji PMWSZ w Opolu

11 kwietnia 2018 r. w ramach tygodnia „Gra o Karierę - Biura Karier dla Ciebie” w godz.            10:00 - 13:00 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, w holu Auli A1/A2 im. prof. A. Steciwko, przy ul. Katowickiej 68a,  odbędą się Targi Pracy i Edukacji.