czwartek, 17 maja 2018

G.Prawna: Mały ZUS pod ostrzałem krytyki

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Bożeny Wiktorowskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej dotyczącym obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Okazuje się, że pomysł rządu spotkał się z krytyką i związkowców i pracodawców.  Ci pierwsi przestrzegają, że obniżenie składek zmniejszy wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w opinii pracodawców zmiany nikomu nie pomogą.
– W naszej opinii składek na własne ubezpieczenia społeczne nie można traktować jak podatku, są to składki na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe i nie powinno się ich zasadniczo różnicować, uzależniając np. od dochodów czy tym bardziej od przychodów – powiedziała dziennikowi Elżbieta Lutow, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego. I właśnie z tego powodu ZRP w oficjalnym stanowisku postuluje rezygnację z wprowadzania projektowanych rozwiązań. A bardziej właściwym wsparciem dla przedsiębiorców o niskich dochodach byłoby zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego.

Więcej Aktualności:

https://zrp.pl/g-prawnamaly-zus-pod-ostrzalem-krytyki/