wtorek, 24 lipca 2018

11-13 października 2018 VI edycja konferencji naukowo-technicznej „BEZPIECZNE CIEPŁO 2018”

Już po raz szósty będzie miało miejsce ważne i prestiżowe wydarzenie, jakim jest konferencja naukowo-techniczna pn. „BEZPIECZNE CIEPŁO”.

Organizatorami tegorocznej konferencji są:
Cech Kominiarzy Polskich w Opolu,
Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury,
Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Za główne cele organizatorzy postawili sobie:
- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń grzewczych i eksploatacji kominów,
- poprawę jakości powietrza, w tym zmniejszenie niskiej emisji,
- poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.
Tegoroczna Konferencja skierowana jest do:
Władz krajowych i samorządowych,
Środowisk naukowych,
Projektantów,
Przemysłu paliwowego, ciepłowniczego i urządzeń grzewczych,
Strażaków,
Kominiarzy.

Zapraszamy Państwa do włączenia się w to wyjątkowe wydarzenie i zaprezentowanie swojej działalności w formie referatu. Udział w VI edycji Konferencji „BEZPIECZNE CIEPŁO” może okazać się skuteczną promocją Państwa działań.
 Miejsce konferencji:
„ZAJAZD U DZIADKA”
Opole, ul. Strzelecka 55
Kontakt do organizatorów:
Cech Kominiarzy Polskich w Opolu
Krzysztof Drożdżol, tel. 604-341-806
e-mail: bezpiecznecieplo@gmail.com kominiarz.opole@op.pl