poniedziałek, 3 września 2018

Komunikat prasowy dot. projektu ustawy o rynku pracy


Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał odpowiedź na uwagi zgłoszone do projektu ustawy o rynku pracy. Pan Minister Stanisław Szwed podziękował Związkowi za konstruktywną opinię. Nie wszystkie postulaty organizacji rzemiosła zostały uwzględnione (dotączące Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Rady Rynku Pracy), jednakże w części kwestii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podzieliło opinie ZRP. 


Szczególnie widoczne było to w kwestiach dotyczących refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, gdzie zapowiedziano – zgodnie z naszymi postulatami – wprowadzenie jednym rozporządzeniem wzorów wszystkich dokumentów związanych z realizacją refundacji oraz nieznaczne podniesienie ich wysokości. Czekamy na ustawę i akty wykonawcze.