poniedziałek, 22 października 2018

Wyjazd integracyjno - szkoleniowy oleskich rzemieślników

Rzemieślnicy z oleskiego Cechu przebywali na wyjeździe integracyjno - szkoleniowym w Bieszczadach od 5.10. do 7.10.2018r.