poniedziałek, 9 grudnia 2019

Rejestracja firmy w BDO tylko do końca roku

Do 31 grudnia 2019 r. większość przedsiębiorców musi zarejestrować się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach. Jeśli ktoś spóźni się nawet o kilka dni, może spodziewać się kary finansowej (do miliona zł), a nawet aresztu.

środa, 4 grudnia 2019

II SPOTKANIE „ROK W DIALOGU”

W dniach 9-10 grudnia 2019 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się drugie spotkanie promujące dialog społeczny i podsumowujące ważne dla partnerów społecznych, w szczególności organizacji pracodawców rzemieślników, wydarzenia legislacyjne roku 2019 z udziałem Rady Dialogu Społecznego. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

piątek, 29 listopada 2019

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA RZEMIEŚLNIKÓW

W każdy piątek, w godzinach 14.00 do 17.00, w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, udzielane są bezpłatne porady prawne dla rzemieślników. Porad udziela Mecenas Andrzej Toll.
Nie trzeba się wcześniej zgłaszać ani zapisywać.  Osoby zainteresowane mogą przyjść w wyznaczonych godzinach do biura.

Budynek Izby Rzemieślniczej w Opolu, Ul. Katowicka 55
II piętro, pokój 2.10
Wejście klatką schodową od strony Biedronki lub wjazd windą (wejście do PFRONU)

czwartek, 28 listopada 2019

Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy

W dniu 26 listopada 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz statuetek Mecum Tutissimus Ibis w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczono również Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.
Celem Nagrody im. Haliny Krahelskiej jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i prawa pracy.

piątek, 22 listopada 2019

Spotkanie konsultacyjne z izbami rzemieślniczymi dot. Planów Działania na 2019 i 2020 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Spotkanie konsultacyjne odbyło się  20 listopada 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Wzięli w nim udział eksperci ZRP oraz izb rzemieślniczych zajmujący się problematyką projektów finansowanych z funduszy unijnych. Celem spotkania było omówienie i wypracowanie uwag organizacji rzemiosła do Planów Działania na 2019 i 2020 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

poniedziałek, 18 listopada 2019

Perły Powiatu Oleskiego 2019

Perły Powiatu Oleskiego 2019 rozdane – nasi członkowie oleskiego Cechu wśród nagrodzonych 14 listopada 2019 r. podczas XI Forum Ekonomicznego Kooperacja, Starosta Oleski Roland Fabianek wręczył „Perły Powiatu Oleskiego” doroczne nagrody gospodarcze.  „Czarną Perłę Powiatu Oleskiego” za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i promocję powiatu oleskiego otrzymał Alojzy Bardorz Starszy Cechu Rzemiosł Róznych i M.P w Oleśnie i członek naszego Cechu Radosław Gliński  szef firmy Elektromatik Sp. z o.o. ze Starego Olesna. – perła w kategorii produkt/ usługa roku.

piątek, 15 listopada 2019

Uwaga: Awaria linii telefonicznej.   Prosimy dzwonić pod numer tel. 77 453 79 71. Oświata wew. 20 lub 22. Księgowość wew. 26

30. edycja Konkursu „Teraz Polska”

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała jubileuszową, 30. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2020 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

Dofinansowanie na instalacje do odzysku odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Praktyczną z cyklu Prawo dla przedsiębiorców pt. „Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy”, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, al. Niepodległości 53.

Większy ZUS od 1 stycznia 2020 r.

Jak podaje Strefa Biznesu, Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy budżetowej na 2020 rok, w którym zawarta została prognoza przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku. Ma ono wzrosnąć 4.765 zł do 5.227 zł, a więc o prawie 10 proc. W praktyce oznacza to, że minimalne składki ZUS przedsiębiorców wzrosną o 9,7 proc., a dokładnie w sumie o 127 zł. Na wyższe składki powinny szykować się również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i korzystające z preferencji w płaceniu ZUS.

Więcej na: https://bit.ly/33zNmgY

piątek, 8 listopada 2019

II Wojewódzki Konkurs Cukierniczy

6 listopada 2019 r  w ZSZ nr 4 w Opolu odbył się drugi Wojewódzki Konkurs Cukierniczy. Tym razem motyw przewodni konkursu brzmiał: „Patriotyczny wypiek - 15 lat Małej Ojczyzny w Unii Europejskiej” i doskonale wpisywał się w świętowanie odzyskania niepodległości, promował patriotyzm regionalny oraz nawiązywał do jubileuszu 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Izba Rzemieślnicza w Opolu objęła honorowym patronatem to wydarzenie, a także była sponsorem nagród dla finalistów trzech pierwszych miejsc w konkursie.

wtorek, 5 listopada 2019

7 Międzynarodowe Targi Ekostyl 2019 Zdrowej Żywności, Stylu Życia i EKOrodziny w Bielsku - Białej

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego do wspólnego wyjazdu na 7 Międzynarodowe Targi Ekostyl 2019 Zdrowej Żywności, Stylu Życia i  EKOrodziny do Bielska Białej w dniu 15.11.2019.
Wyjazd realizowany będzie w ramach projektu Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II, dzięki czemu uczestnicy nie ponoszą kosztów przejazdu. Darmowy przejazd na trasie Opole- Bielko-Biała- Opole.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Innowacji OCRG, Roland Kulig, tel.77 4033643, kom. 515 715 161, e-mail r.kulig@ocrg.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

poniedziałek, 4 listopada 2019

Subwencja oświatowa 2020

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

środa, 16 października 2019

Welcome to “Autoland Saxony”!

Eeuropejscy decydenci i menedżerowie z firm oraz instytucji działających w sektorze motoryzacyjnym i pokrewnych  mogą wziąć udział w wyjątkowej podróży biznesowej przez „Autoland Saxony”, która odbędzie się w dniach 4–8 listopada 2019 r. 
Projekt ten finansowany jest przez Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu (SMWA),   organizowany oraz koordynowany przez WFS we współpracy z innymi partnerami z Saksonii oraz wspierany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową

wtorek, 15 października 2019

VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe"

W dniu  17 października 2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe". W tym roku tematem jest  „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”.

poniedziałek, 14 października 2019

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2019

Wystartował konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2019, którego partnerem jest Związek Rzemiosła Polskiego. Ideą, która przyświeca fundatorom i organizatorom konkursu jest docenienie i wyróżnienie najmniejszych przedsiębiorców, którzy z sukcesami prowadzą swoje firmy, działające na rynku polskim oraz sięgające rynków globalnych.

Święto rzemieślnicze – pasowanie uczniów, absolwentów i mistrzów

W Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, od kilku lat kontynuowana jest tradycja pasowania rzemieślników na Mistrzów, absolwentów szkoły zawodowej na Czeladników, a uczniów klas I na uczniów rzemiosła. Tegoroczna uroczystość pasowania miała miejsce 9 października br. podczas Święta Szkoły. Zanim jednak nastąpiło to podniosłe wydarzenie, uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do Kina MOKiS w Bielawie na premierę filmu w reżyserii Kingi Kowalczyk promującego rzemiosło i Zespół Szkół CRR w Bielawie „Rzemieślnicy górą”.

środa, 9 października 2019

II edycja Wojewódzkiego Konkursu Cukierniczego

6 listopada 2019 r.  w ZSZ nr 4 w Opolu odbędzie się druga odsłona Wojewódzkiego Konkursu Cukierniczego. Tym razem motyw przewodni konkursu brzmi: „Patriotyczny wypiek - 15 lat Małej Ojczyzny w Unii Europejskiej” i doskonale wpisuje się w świętowanie odzyskania niepodległości, promuje patriotyzm regionalny oraz nawiązuje do jubileuszu 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

poniedziałek, 7 października 2019

„KRZYŻE W BIELAWIE” WYSATWA FOTOGRAFII TADEUSZA ŁAZOWSKIEGO

W Zespole Szkół CRR w Bielawie w ramach XXX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Ewą Glurą zorganizował Wystawę fotografii Tadeusza Łazowskiego pt.: „Krzyże w Bielawie”.

czwartek, 3 października 2019

AUTOMATYZACJA PROCESU PRODUKCJI - JAK NADĄŻYĆ ZA 4 REWOLUCJĄ PRZEMYSŁOWĄ

AHK Polska, Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła oraz Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Roland Wrzeciono zapraszają 30 października 2019 r. w godz. 9:30 15:00 do udziału w konferencji AUTOMATYZACJA PROCESU PRODUKCJI - JAK NADĄŻYĆ ZA 4 REWOLUCJĄ PRZEMYSŁOWĄ.

poniedziałek, 30 września 2019

KONKURS CHLEBA PRZYGOTOWANY PRZEZ BIELAWSKI CECH


28 września br. podczas Festynu Rodzinnego „Bielawa Twój Dom” odbyło się Misterium Chleba przygotowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Konkurs Chleba zorganizowany został pod patronatem Burmistrza Miasta Bielawy Andrzeja Hordyja, Przewodniczącego Rady Miasta Bielawy Ryszarda Dźwiniela oraz Starszego Cechu Kazimierza Rachowieckiego w ramach 30. Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Podczas tegorocznego Misterium Chleba, zgłoszone przez okolicznych rzemieślników do konkursu wypieki można było nie tylko podziwiać, ale po zakończonym konkursie wziąć ze sobą do domu. W konkursie chleba, podobnie do roku ubiegłego udział wzięły cztery piekarnie z Bielawy oraz dwie z Pieszyc.

piątek, 27 września 2019

Brexit – sprawdź, jak się przygotować

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało poradnik dla wszystkich przedsiębiorców współpracujących z Wielką Brytanią, który pozwala ocenić, czy firma jest dobrze przygotowana na brexit.
Zbliża się termin wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Prawdopodobieństwo wyjścia bez umowy z końcem października br. jest bardzo wysokie.

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się 16-18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

środa, 25 września 2019

„MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŚRODOWISKU PRACY”


Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach regionalnych pt. „MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŚRODOWISKU PRACY”, które odbędą się w miastach wojewódzkich w październiku i listopadzie 2019 r. zgodnie z harmonogramem:

poniedziałek, 23 września 2019

ZRP o budżecie na 2020 rok w debacie Rady Dialogu Społecznego

18 września 2019 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone, m.in. debacie na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2020.
W dyskusji o budżecie głos zabrał również Związek Rzemiosła Polskiego. Zasadniczą tezę zaprezentowaną w stanowisku ZRP do projektu przyszłorocznego budżetu można zreasumować następująco: Rząd realizuje politykę budowania dobrobytu konsumpcyjnego kosztem redukowania potencjału finansowego przedsiębiorstw, co prowadzi do dramatycznego ograniczania bazy finansowej inwestycji prywatnych. Tym samym przejadane są zasoby finansowe gospodarki krajowej, co prowadzi do dalszego ograniczenia społecznego dobrobytu w perspektywie długookresowej. 

Wniosek Rzecznika MŚP o znakowanie pieczywa

Zapraszamy do zapoznania się z pismem, które Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosowało do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W piśmie zawarty jest wniosek o zmianę rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych przez wprowadzenie definicji "świeżego pieczywa".

środa, 18 września 2019

Katalog spraw dedykowanych przez rzemiosło przedłożony Radzie Przedsiębiorców przy Prezydencie RP

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym katalogiem problemów nurtujących rzemiosło, który został przedłożony Radzie Przedsiębiorców przy Prezydencie RP.
W katalogu poruszane są m.in.:
 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej  (wybrane opinie ze stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.)
 2. Warunki działalności rzemiosła
 3. Prawo gospodarcze/ prawo przedsiębiorców
 • Wspieranie inwestycji
 • Ochrona rynku europejskiego przed niekontrolowanym importem towarów z rynków wschodnich
 • Wprowadzenie do obrotu gospodarczego pojęcia, tzw. działalności nierejestrowej
 • Obniżka podatku CIT do 9%
 • Problemy towarzyszące likwidacji użytkowania wieczystego, w tym konsekwencje dla przedsiębiorców (zasadność podlegania przepisom o pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, w tym budynkach wielorodzinnych)
 • Kwota wolna od podatku, skala podatkowa w PIT
 • Zakres uprawnień budowlanych mistrzów rzemiosła

poniedziałek, 16 września 2019

Pismo do MIiR ws problemu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Biuro Rzecznika MŚP wystosowało do Ministra Inwestycji i Rozwoju pismo z prośbą o objaśnienie prawne problemu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
 • czy przekształcenie podlega przepisom o pomocy publicznej
 • kiedy jego przedmiotem jest nieruchomość mieszkalna wykorzystywana w części do prowadzenia działalności gospodarczej
 • jeśli tak, to na jakich zasadach
Zapraszamy do zapoznania się z pismem: https://bit.ly/2lykZP2

Zaproszenie do zgłaszania wynalazców z sektora MŚP do nagrody European Inventor Award 2020

Do 30 września 2019 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody European Inventor Award 2020.
SMEunited, którego członkiem jest Związek Rzemiosła Polskiego, został zaproszony przez Europejski Urząd Patentowy do nominowania wynalazców do nagrody European Inventor Award 2020. Nagroda jest wyjątkowa, ponieważ honoruje wynalazców nie tylko za geniusz ich przełomów naukowych lub technologicznych, ale także za wpływ, jaki ich wynalazek wywiera na społeczeństwo i gospodarkę, rzucając światło na osoby stojące za wynalazkami, które zmieniają nasze życie na lepsze. Dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw przewidziano specjalną kategorię.

Posiedzenie Jury Literackiej Nagrody im. Władysława St. Reymonta

W poniedziałek 9 września br. odbyło się posiedzenie Jury Literackiej Nagrody im. Władysława St. Reymonta.
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Laureatów poprzednich edycji Nagrody oraz Związku Rzemiosła Polskiego, zadecydowało o przyznaniu nagród w kategoriach Za dzieło literackie opublikowane w 2018 roku, Za całokształt twórczości oraz Za działalność okołoliteracką.

Zmiany w kształceniu zawodowym - Ekspert ZRP w Polskim Radio 24

„Kapitał i praca” to program o sprawach społecznych i gospodarczych. Tym razem goście Anny Grabowskiej w audycji "Eksperci o zmianach w kształceniu zawodowym" rozmawiali na temat kondycji oświaty zawodowej w Polsce.
- Kształcenie zawodowe nie może się przebić na istotne miejsce, tak by wszystkie wprowadzane zmiany skutkowały kształtowaniu i wsparciu talentów – mówiła w Polskim Radiu 24 Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego. O problemach edukacji zawodowej mówił także Jakub Gontarek z Konfederacji Lewiatan.

Apel organizacji pracodawców ws. utrzymania tzw. limitu składek na ZUS

Związek Rzemiosła Polskiego wraz 54 innymi organizacjami pracodawców wystosował dziś do premiera Mateusza Morawieckiego apel w sprawie utrzymania limitu składek na ZUS.

Apel organizacji pracodawców ws. utrzymania tzw. limitu składek na ZUS

W związku z zapisanym w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zniesieniem limitu  składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, apelujemy do rządu Rzeczpospolitej Polskiej o utrzymanie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe (tzw. limit składek na ZUS).
Chcemy budować siłę polskiej gospodarki, tworzyć wartościowe miejsca pracy oraz wspierać migrację powrotną do Polski. Są to założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która opiera rozwój gospodarczy na tworzeniu miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej. Prawdziwie nowoczesne państwo musi stawiać na nowe technologie i wspierać innowacyjność. Od nowatorskich pomysłów i kreatywności ekspertów zależy jego przyszłość i siła. Dlatego firmom inwestującym w badania i rozwój, nowoczesne technologie, rozwiązania unikatowe w skali światowej, należy tworzyć jak najlepsze warunki działania. Musimy podnosić nadal zbyt niski poziom inwestycji w Polsce.

niedziela, 1 września 2019

Projekt „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi - identyfikacja barier i propozycje rekomendacji systemowych”

Izba Rzemieślnicza w Opolu o dnia 1 sierpnia 2019 roku realizuje Projekt „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi - identyfikacja barier i propozycje rekomendacji  systemowych”   ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój 2014‐2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer Projektu POWR.02.20.00 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.


Więcej informacji na stronie http://izbarzem.opole.pl/projekt/

czwartek, 29 sierpnia 2019

W dniu dzisiejszym czwartek 29.08.2019 r. Izba Rzemieślnicza czynna jest do godz. 14.30.
Za utrudnienia przepraszamy.

środa, 28 sierpnia 2019

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Informujemy, że w związku z urlopem Pana mecenasa Andrzeja Tolla, nie odbędą się bezpłatne  porady prawne w dniu 30 sierpnia 2019 r. ( piątek).

piątek, 23 sierpnia 2019

Kampania "Produkt Polski"

Dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi? Znak „Produkt polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

środa, 21 sierpnia 2019

Zmiana stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych

Istotną zmianą w rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. W przypadku przyuczenia wynagrodzenie pozostaje bez zmian.

środa, 14 sierpnia 2019

Ogólnopolski Konkurs Złotników „Złoto i Srebro w Rzemiośle 2019"

Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego zaprasza złotników i jubilerów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Złoto i Srebro w Rzemiośle® Finał Konkursu odbędzie się w ramach programu Polskich Targów Złotniczo - Jubilerskich w dniach 3 - 5 października 2019 r. w Warszawie w hali EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14.

Przyjęto Pakiet Przyjaznego Prawa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Tzw. Pakiet Przyjaznego Prawa wprowadza zmiany w 69 różnych ustawach, w tym również w ustawie o rzemiośle. Związek Rzemiosła Polskiego brał aktywny udział w konsultacjach społecznych, spotkaniach organizowanych przez ministerstwa, a także prowadził konsultacje ze środowiskiem rzemieślniczym na forum Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła.

wtorek, 6 sierpnia 2019

XVII edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta zaprasza do zgłaszania kandydatów w XVII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu szesnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny - wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.
Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.

środa, 31 lipca 2019

Bezpłatne szkolenie - delegowanie pracowników

Ośrodek Enterprises Europe Network działający przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” serdecznie zaprasza firmy do udziału w bezpłatnym szkoleniu i indywidualnych konsultacjach z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, które odbędą się w dniach 20–21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”, ul. Damrota 4 w Opolu.
Szkolenie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w godz. od 8.45 do 15.00. Konsultacje odbędą się w dniu 21 sierpnia 2019 r. w godz. indywidualnie ustalonych z przedsiębiorcami.

wtorek, 30 lipca 2019

Stanowisko ZRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zdaniem organizacji rzemiosła potrzebne w tym zakresie jest jakościowe podejście do kryteriów akredytacji placówek kształcenia ustawicznego, jednakże warunki jej uzyskania powinny być bardziej doprecyzowane i w większym stopniu uwzględniać wcześniejsze doświadczenie placówki. Według organizacji rzemiosła samo stwierdzenie, że "akredytacja kuratora oświaty jest i pozostanie mechanizmem zapewniającym jakość prowadzonego kształcenia" może być określeniem zbyt daleko idącym. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym uzasadnieniem stanowiska: https://bit.ly/2yluHrb

piątek, 26 lipca 2019

Szanowni Państwo,
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku.
Celem skorzystania z tej możliwości, należy złożyć oświadczenie w terminie do dnia 29 lipca 2019 roku! W piątek Ministerstwo Energii poinformowało, że liczyć się będzie data wysłania oświadczenia, a nie jego złożenia do sprzedawcy.
Brak złożenia oświadczenia spowoduje, że taki odbiorca końcowy będzie mógł korzystać z utrzymania/obniżenia cen i stawek opłat tylko za I półrocze 2019 roku a tym samym w drugim półroczu, będą zastosowane ceny z umów na rok 2019.
Za okres 01.01-30.06.2019 roku, Sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli wystawić Państwu korekty faktur z cenami, które obowiązywały u Państwa na dzień 30 czerwca 2018 r.

Inauguracja konsultacji społecznych Założeń Umowy Partnerstwa

W dniu 24 lipca 2019 r. odbyła się konferencja otwierająca konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Spotkanie otworzył minister Jerzy Kwieciński. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, partnerów społecznych oraz przedstawiciele resortów i instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich.

czwartek, 25 lipca 2019

Stanowisko ZRP dot. szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych

W związku z pracami nad Projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił Grzegorzowi Hudzikowi, Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, stanowisko dotyczące planowanych zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu: https://bit.ly/2M8Z7EZ

środa, 24 lipca 2019

O podniesieniu standardów funkcjonowania administracji skarbowej

W dniu 19 lipca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie z Tomaszem Słaboszewskim, podsekretarzem stanu oraz z-cą szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego - Piotr Hadrysiak, Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy i Elżbieta Lutow, Dyrektor Zespołu rozwoju przedsiębiorczości - wraz z reprezentacją innych organizacji pracodawców uczestniczyli w spotkaniu poświęconym podniesieniu standardów funkcjonowania administracji skarbowej.

wtorek, 23 lipca 2019

Pierwsze spotkanie Rady Biznesu


22 lipca br. w Zamku Piastów Śląskich w Sali Myśliwskiej odbyło się pierwsze spotkanie Rady Biznesu, w którym  wziął udział burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Na spotkaniu głos zabrali goście, lokalni przedsiębiorcy oraz reprezentanci Izby Gospodarczej i Rzemieślniczej w Opolu. Przedstawione zostały prezentacje, pierwsza z nich dotyczyła Obsługi Biznesu którą przedstawił Dziekan WPiA UO prof. Dr hab. Piotr Stec. Natomiast druga prezentacja dotyczyła kierunku informatyki WSHE w Brzegu, którą przedstawił Kanclerz Stanisław Widocki. Spotkanie podsumowała dyskusja na temat współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym.

Uwagi i opinie ZRP do „Projektu założeń budżetu państwa na 2020 rok”

Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 22 lipca 2019 r. przekazał Ministerstwu Finansów uwagi i opinie pracodawców środowiska rzemieślniczego do założeń projektu budżetu państwa na rok 2020: https://bit.ly/2LyI93B Wcześniej w dniu 17 lipca br. przyłączył się do wspólnego stanowiska pracodawców, które opracowane zostało w ramach konsultacji Rady Dialogu Społecznego. Zawierało ono tylko niektóre opinie zgłaszane przez środowisko małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych.

środa, 17 lipca 2019

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”

9 lipca 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”. W posiedzeniu ze strony rządu uczestniczył m.in. Sekretarz Stanu Pan Marcin Ociepa, który przedstawił zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski na lata 2019-2020. W zaleceniach Komisja Europejska podkreśla konieczność zwiększenia efektywności wydatków publicznych, podwyższenia wieku emerytalnego oraz  potrzebę wzmocnienia gospodarki opartej na innowacjach.

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do zmiany ustawy o rzeczniku MŚP

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych Związek Rzemiosła Polskiego poparł propozycję rozszerzenia kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwość brania udziału w toczącym się już postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz możliwość wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.https://zrp.pl/wp-content/uploads/2019/07/zmiana-ustawy-o-rzeczniku-M%C5%9AP.pdf

poniedziałek, 15 lipca 2019

Konkurs kulinarny WorldSkills Poland

30 września 2019 r. odbędzie się prestiżowy konkurs kulinarny WorldSkills Poland. Konkurs organizowany jest co dwa lata, a  Polska po raz pierwszy wzięła w nim udział w 2018 r. w Budapeszcie. Konkurs skierowany jest do młodych (18-25 lat), ambitnych osób, z pasją i talentem do gotowania a jedną z nagród jest niepowtarzalna możliwość reprezentacji Polski podczas EuroSkills 2020 w Graz w konkurencji GOTOWANIE.

piątek, 12 lipca 2019

Targi „spoga+gafa 2019”

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Targi Kolońskie zapraszają przedsiębiorstwa z województwa opolskiego (jeden przedstawiciel z każdej firmy branżowej zarejestrowanej lub działającej na terenie województwa opolskiego) do udziału w międzynarodowych targach ogrodnictwa i wyposażenia ogrodów „spoga+gafa 2019” www.spogagafa.de  połączonych z giełdą kooperacyjną, które odbędą się w dniach 01-04 września 2019 roku w Kolonii/ Niemcy. 

czwartek, 11 lipca 2019

Kredyty dla mikrofirm tematem spotkania w Związku Banków Polskich

W dniu 3 lipca 2019 r. odbyła się Warszawie zorganizowana przez Związek Banków Polskich konferencja pt. „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”. Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele administracji, polskich instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych i przedstawicieli przedsiębiorców były prowadzone dyskusje w czterech blokach tematycznych : Dostęp do kredytu. Mity i fakty; Nowe regulacje a dostęp do kredytu dla przedsiębiorców; Obrót bezgotówkowy i nowoczesne technologie sojusznikiem w dostępie do kredytu; Publiczne wsparcie dostępu do kredytu.

czwartek, 27 czerwca 2019

Kongres Rzemiosła Polskiego 2019

W dniu 25 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, zastępcy Prezesa ZRP.
Część roboczą Kongresu rozpoczął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, zapoznając delegatów ze sprawozdaniem z prac Zarządu po roku działania pod rządami nowego kierownictwa.

poniedziałek, 17 czerwca 2019

XXXVIII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

30 czerwca rusza XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, którą w tym roku organizuje Izba Rzemieślnicza w Kaliszu. Hasłem przewodnim pielgrzymki jest Rzemiosło w Mocy Bożego Ducha.

Program XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę:
9:30 Zbiórka uczestników drogi krzyżowej przy I stacji na wałach jasnogórskich
10:00 Droga krzyżowa na wałach jasnogórskich
11:00 Formowanie procesji przy figurze Matki Bożej na placu jasnogórskim
11:15 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów jasnogórskich
11:30 Msza Święta Koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka
13:30 Przejście ze sztandarami przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Patronat nad tegoroczną pielgrzymką objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Ks. Biskup Edward Janiak.

środa, 29 maja 2019

„POSŁANIEC ŚWIATŁA” WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA VLADIMIRA RESHETOVA

27 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie w ramach XXX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Komitetem Organizacyjnym Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Polsko-Czeskim Klubem Artystycznym „Art.-Studio” zorganizował Wernisaż wystawy malarstwa Vladimira Reshetova z Rygi pt.: „Posłaniec światła”.

piątek, 24 maja 2019

PRÓBNY EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BIELAWIE

Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia zasadniczej szkoły zawodowej – młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie. Dowodem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w formie zdanego egzaminu czeladniczego, jest świadectwo czeladnicze, które umożliwia absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na poziomie podstawowym. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Finał XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP

W dniu 22 maja 2019 r. odbył się Finał konkursu „Bezpiecznie od startu”. Była to już XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, organizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy.
W tym roku uczniowie rzemiosła reprezentowali 21 izb rzemieślniczych z całej Polski. Gala Konkursu, w której wziął udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski oraz przedstawiciel Biura Rzecznika MŚP Marek Woch, odbyła się w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie ZRP.

czwartek, 23 maja 2019

Uroczyste otwarcie wystawy Włodzimierza Reszetowa "Posłaniec światła"Finał Konkursu BHP w Warszawie

22 maja 2019 w Warszawie w ZRP odbył się finał XIX edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”, dla uczniów zakładów rzemieślniczych. 
Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bhp, przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyka szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Izbę Rzemieślniczą w Opolu reprezentowały: Anastasiia Lunhul uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica  w Opolu oraz Katarzyna Szemainda uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Dobrzeniu Małym.
W kategorii indywidualnej w konkursie II miejsce zajęła Katarzyna Szemainda, a V miejsce przypadło Anastasii Lunhul. W klasyfikacji drużynowej dziewczyny zajęły I miejsce.
Serdecznie gratulujemy zasłużonych nagród i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

środa, 22 maja 2019

XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu

W dniu 20 maja 2019 r. miał miejsce XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu, podczas którego został wybrany Pan Tadeusz Staruch na kolejną, sześcioletnią kadencję na stanowisko Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu.
Podczas uroczystości Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego oraz Kapituła Izby Rzemieślniczej w Opolu nadawała odznaczenia. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyróżniony został najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym "Szablą Kilińskiego" Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła

piątek, 19 kwietnia 2019

Dnia 19.04.2019 r. ( piątek) Izba Rzemieślnicza w Opolu czynna będzie do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy

Znamy laureatów Konkursu "Jakie znasz zawody?"

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Komisja Konkursu „Jakie znasz zawody”  oceniała prace konkursowe biorąc pod uwagę samodzielność wykonania prac, staranność i pomysłowość ukazania przedstawionego zawodu.
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków było stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.

wtorek, 16 kwietnia 2019

Podstawowa Lista Rankingowa – Przedłużone wsparcie pomostowe w ramach II naboru

Izba Rzemieślnicza w Opolu, w wyniku zakończenia  procedury oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 15.04.2019 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa_lista_rankingowa  (plik do pobrania) oraz na stronie https://dotacjeizba.blogspot.com/

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu lub nie przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego.

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego,wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” 
                                           życzą 
Zarząd, Dyrekcja oraz pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu

środa, 10 kwietnia 2019

Konferencja Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu razem z katedrami Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Izba Rzemieślnicza w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mają zaszczyt zaprosić na III Konferencję Naukową o Rzemiośle na temat: Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym Craftsmanship - its local, regional and international dimension CILRAID 2019

Opole, 07 czerwca 2019
Cel i zakres tematyczny konferencji
Rzemiosło jest nieodzowną częścią każdej gospodarki, każdego społeczeństwa. Ma swój wymiar nie tylko gospodarczy, ale także edukacyjny, społeczny, socjologiczny, historyczny, etyczny, kulturowy, itd. Jego rola i znaczenie od wieków miała istotne znaczenie w powyższych aspektach. Jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno – gospodarczego.  Choć rzemiosło kojarzone jest zazwyczaj z tradycją, z rękodziełem to często nie zauważa się faktu, iż jest ono również prekursorem we wdrażaniu wielu nowoczesnych rozwiązań w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii do wytwarzania dóbr, samemu również wdrażając wiele wynalazków, czy innych działań innowacyjnych choćby w sposobie kształcenia. Rzemiosło to w końcu dziedzina gospodarki, w której zatrudnionych jest na całym świecie setki milionów ludzi, to miliony podmiotów gospodarczych będących filarem rozwoju gospodarczego niejednego miasta, regionu, kraju.
Mając na uwadze powyższe serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji oraz przygotowanie artykułów opisujących funkcjonowanie rzemiosła oraz organizacji i instytucji z nim związanych w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

„Zawód od podszewki” projekt skierowany do uczniów rzemiosła

W ramach działającego przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła, zrealizowany został po raz kolejny projekt „Zawód od podszewki” skierowany do uczniów – pracowników młodocianych przygotowujących się do pracy w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i innych. Głównym celem projektu było lepsze przygotowanie do zawodu i zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, w tym młodocianych pracowników. 

środa, 3 kwietnia 2019

Finał XIX edycji konkursu BHP

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbył się regionalny etap XIX edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. 
Do konkursu zgłosiło się 32 uczniów. Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się 6 uczestników z największą ilością punktów uzyskanych po rozwiązaniu testu.
Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a sześciu najlepszych otrzymało nagrody rzeczowe ufundowane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Państwową Inspekcję Pracy w Opolu.

środa, 27 marca 2019

Walne Zgromadzenie Członków Oleskiego Cechu 19.03.2019r.

Tradycyjnie od lat w dniu  Św. Józefa – patrona rzemieślników 19 marca  2019r. o godz.12.00 w sali reprezentacyjnej Cechu - odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  członków oleskiego Cechu.  Zebranie poprzedziła  tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w Kościele  Św. Anny. W mszy uczestniczył Starszyzna Cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy , rodziny i pątnicy Św. Józefa.  Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki  za zmarłych rzemieślników. W czasie Mszy  przygrywała orkiestra dęta, składająca się  z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

czwartek, 21 marca 2019

II Pielgrzymka Rzemiosła Dolnośląskiego z udziałem bielawskiego rzemiosła

Dowodem przywiązania rzemieślników do wiary i Kościoła jest udział w Pielgrzymce Rzemiosła, która w tym roku po raz drugi odbyła się na Dolnym Śląsku. 19 marca br. w Brackim Kościele Św. Józefa - patrona rzemieślników, w Sanktuarium Krzeszowskim odbyła się II Pielgrzymka Rzemiosła Dolnośląskiego.
W Pielgrzymce uczestniczyły najwyższe władze Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, starszyzna cechowa, poczty sztandarowe cechów z całego województwa dolnośląskiego oraz rzemieślnicy i pracownicy organizacji rzemiosła wraz z rodzinami, a także uczniami rzemiosła. 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

15 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyły się sprawozdawcze obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Podczas tegorocznego spotkania rzemieślników, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosłąw Florczak, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Artur Kniejski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Liliana Rządeczko, Honorowi Członkowie Cechu – Ignacy Zachowski, Wiesław Baran i Mirosław Przychodniak. W obradach prowadzonych przez Przewodniczącego Prezydium Kazimierza Rachowieckiego, udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście oraz wieloletni przyjaciele naszej organizacji. 
 

czwartek, 14 marca 2019

"Wiosenne inspiracje" czyli jak przegnać zimę za pomocą lokówki, lakieru i odrobiny fantazji

W zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica odbyła się XIV edycja międzynarodowego konkursu "Wiosenne Inspiracje. W tym roku tematem przewodnim było "Pożegnanie zimy". W konkursie udział wzięło 35 przyszłych stylistów z  Polski oraz ze Słowacji i Ukrainy. W jury konkursu zasiadły osoby związane z branżą fryzjerską, kosmetyczną, a także z teatrem. Ocenie podlegała nie tylko fryzura, ale także makijaż i strój jako dopełnienie całości.
Izba Rzemieślnicza w Opolu objęła konkurs swoim patronatem i ufundowała nagrody rzeczowe.

Nagrody otrzymali:
I miejsce Natalia Bogusz z Brzegu
II miejsce Martyna Wosiewicz- Gorzów
III miejsce Angelika Szymańska - Opole
IV miejsce Aurelia Baretzko - Krapkowice
V miejsce Damian Lis- Brzeg
VI miejsce Michaela Kudjakova - Słowacja

poniedziałek, 11 marca 2019

II Giełdę Edukacji i Pracy

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielawa Andrzeja Hordyja, w ramach tworzenia forum współpracy i dyskusji na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego zorganizował 6 marca 2019 roku II Giełdę Edukacji i Pracy. Organizacja Giełdy była możliwa, dzięki realizowanemu przez bielawski Cech i wałbrzyską Fundację „Merkury” projektu  dofinansowanego z Funduszy Europejskich ”Rzemieślnicy na start”.
Tematem przewodnim Giełdy było dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb lokalnych pracodawców, a głównym celem wykreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego.

środa, 27 lutego 2019

XIX edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu".

Serdecznie zapraszamy uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w XIX edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 
2 kwietnia  2019 roku (wtorek) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu,
 ul. Katowicka 55,  sala Kantora, I piętro
Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.
Kolejna edycja Konkursu jest potwierdzeniem,  że  na stałe wpisał się on w działania organizacji  rzemiosła  w zakresie promowania kształcenia zawodowego  w rzemiośle oraz zatrudniania i pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Na etapie regionalnym organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu  przy współpracy z  Powiatowym Inspektoratem Pracy w Opolu i  z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zgłoszenia (załącznik nr 1, załącznik nr 3 oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku) prosimy przesyłać pocztą do dnia 25.03.2019 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73 wew. 21.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Na laureatów pierwszych 6 miejsc czekają ciekawe nagrody rzeczowe.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Opolu na etapie ogólnokrajowym w maju w Warszawie.

Do pobrania: regulamin  XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu" oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) i zgoda na wykorzystanie wizerunku  oraz klauzula informacyjna (załącznik nr 3).

środa, 20 lutego 2019

Konkurs "Jakie znasz zawody"?

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?” , którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu a pomysłodawcą Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka . Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów, uczęszczających do szkół na terenie województwa opolskiego.
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków jest stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, dla uczniów gimnazjów krótkiego filmu, przedstawiającego ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze (szczegóły w regulaminie konkursu).
Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym.  
Organizatorem Konkursu na etapie regionalnym w województwie opolskim jest Izba Rzemieślnicza w Opolu.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55, 45-061 Opole, do dnia 29.03.2019 r.

Wszelkie pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego Konkursu Honoraty Jopa, pod numer tel. 77 454 31 73 wew. 21 lub mailowo: info@izbarzem.opole.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu do pobrania

wtorek, 19 lutego 2019

KASA ZA BOBASA!

Zgłaszając dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełniasz ustawowy obowiązek i masz realny wpływ na finansowanie świadczeń zdrowotnych w naszym regionie.


czwartek, 14 lutego 2019

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w Nysie

Fundacja Rozwoju Śląska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w Nysie.
Temat: Efektywność energetyczna w MŚP
Termin i miejsce spotkania: 20.02.2019 r., Inkubator Przedsiębiorczości w Nysie, Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 10, I piętro

REJESTRACJA:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-nysie-dotyczace-efektywnosci-energetycznej-w-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach/

poniedziałek, 4 lutego 2019

„Opolska Marka”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił 16 edycję konkursu „Opolska Marka”. Celem konkursu jest wyłonienie:

a) najlepszych usług roku 2018,

b) najlepszych przedsiębiorstw promujących region (województwo) opolski,

c) najlepszych produktów roku 2018,

d) najlepszych przedsiębiorstw dla regionu (CSR) roku 2018,

e) najlepszego produktu spożywczego roku 2018,

f) najlepszych przedsiębiorców oraz inwestycji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej

środa, 30 stycznia 2019

E-akta

Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców. Przepisy te obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.
W serwisie internetowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działa podstrona poświęcona projektowi i udostępniony został pakiet informacyjny: ulotka, baner, logo, plakat oraz Komunikaty dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

piątek, 25 stycznia 2019

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA


Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  Weź udział w projekcie pn. Moja Przyszłość – Moja Firma  2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:

1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł netto.

3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł netto / 1 miesiąc.

4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości  1 000,- zł netto/ 1 miesiąc.

5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Planowana liczba Uczestników projektu: 75 osób ( minimum 38 kobiet )

Planowana liczba dotacji: 50

Spotkania informacyjne odbędą się 11, 13, 15 luty 2019 r. w Biurze Projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu  , ul. Katowicka 55, I piętro, sala im. E. Kantora., w godz. 09;00-11;00

Informacji udziela: Katarzyna Wróbel – Szymanowska tel. 77 454 31 73 wew. 29.


Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w okresie od 18 do 22 lutego 2019 r.

środa, 23 stycznia 2019

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych

Pięcioro uczniów z Zespołu Szkół CRR w Bielawie, kształcących się w zawodzie elektryk - Marcin Czerkawski, Andrzej Jasiński, Maciej Orawiec, Krystian Adamski oraz Rafał Źródlak przystąpiło w ramach projektu "Rzemieślnicy na start" do kursu nadającego uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1kV. Uprawnienia SEP są jednymi z najważniejszych i najpowszechniejszych uprawnień, które powinien posiadać każdy elektryk. Kurs realizowany był w siedzibie Cechu. W pierwszej kolejności, uczestnicy nabyli wiedzy teoretycznej, a następnie przystąpili do egzaminu państwowego potwierdzającego uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w wykonywanym zawodzie elektryka.  Egzamin sprawdzający znajomość zasad oraz przepisów w zakresie uprawnień SEP - Grupa G1, na stanowisku eksploatacja został ukończony przez piątkę naszych uczniów z wynikiem pozytywnym. 

poniedziałek, 21 stycznia 2019

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH

19 stycznia w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbył się obowiązkowy sprawdzian fryzjerski. W tym roku, w sprawdzianie udział oprócz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, udział wzięły również uczennice Zespołu Szkół Nr 2 z Dzierżoniowa. W ramach sprawdzianu zadaniem uczestników w zakresie fryzjerstwa męskiego było strzyżenie i modelowanie. W ramach fryzjerstwa damskiego – również strzyżenie, a także wyciskanie fal na mokro, nakręcenie pierścieni, nakręcenie trwałej ondulacji oraz uczesanie fryzury fantazyjno – wieczorowej. 

Misja handlowa do Brukseli

OCRG ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych udziałem w misji handlowej do Brukseli połączonej z udziałem w największych w krajach Beneluksu targach budowlanych BATIBOUW oraz w polsko – belgijskim forum gospodarczym, do wspólnego wyjazdu w ramach realizowanego projektu KOOP II, w terminie 20. – 23. 02.2019r.

4 Design Days w Katowicach

OCRG w ramach realizowanego projektu KOOP II realizuje jednodniowy wyjazd na największe w Polsce targi designu wnętrz , mebli oraz aranżacji przestrzennych 4 Design Days do Katowic w dniu 24.01.2019 (czwartek).
4 Design Days, to wyjątkowe wydarzenie dedykowane nie tylko designerom i architektom wnętrz, ale także producentom mebli, producentom wyposażenia mieszkań oraz wszystkim zainteresowanym nowymi trendami w budownictwie i projektowaniu wnętrz. Impreza ta odbywa się już po raz kolejny w wyjątkowym miejscu, jakim jest katowickie centrum kongresowo- wystawiennicze obok kultowego SPODKA w centrum miasta.

wtorek, 15 stycznia 2019

MF: Wypełniasz PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r.? Pamiętaj o poprawnym PESEL lub NIP

Jeżeli jesteś pracodawcą lub inną osobą, która wypłaca świadczenia, pamiętaj, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika - przypomina Ministerstwo Finansów.
Do 31 stycznia 2019 r. pracodawcy muszą przesłać informacje na temat wysokości osiągniętych przez pracowników przychodów oraz o pobranych od nich zaliczkach w 2018 r. Źle wypełniony przez pracodawcę formularz, na przykład przez wpisanie błędnego numeru PESEL lub NIP, uniemożliwi Ministerstwu przygotowanie poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018.

środa, 9 stycznia 2019

Rzeczpospolita: Mały ZUS pełen wad

O nieprzemyślanych aspektach sposobu wprowadzenia małego ZUS, a także niesprawiedliwym traktowaniu rzemieślników można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Związek Rzemiosła Polskiego jest za tym, aby z preferencyjnej formy rozliczania mogły korzystać również niewielkie zakłady rzemieślnicze opodatkowane kartą podatkową, których niewielkie dochody nie przekraczają progowej kwoty 63 tys. zł.

https://www.rp.pl/ZUS/301049987-Maly-ZUS-to-kolejny-bubel-prawny.html

1 stycznia wszedł w życie Pakiet MŚP

1 stycznia wszedł w życie Pakiet MŚP. Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ma on pomóc przedsiębiorcom zaoszczędzić przez 10 lat blisko 4 mld zł.
Pakiet ten przewiduje m.in. uznanie wartości pracy małżonka za koszt podatkowy; jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; uwolnienie 5 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skrócenie - ze 150 do 90 dni - terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Biuletyn Informacyjny „Rok w dialogu”

Podczas konferencji „Rok w dialogu”, zorganizowanej w dniach 4-5 grudnia 2018 r., Związek Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywna organizacja pracodawców i członek Rady Dialogu Społecznego, podsumował najważniejsze dla środowiska rzemiosła – głównie mikro i małych pracodawców – wydarzenia legislacyjne roku 2018, w których swój udział zaznaczyła również Rada Dialogu Społecznego.