piątek, 25 stycznia 2019

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA


Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  Weź udział w projekcie pn. Moja Przyszłość – Moja Firma  2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:

1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł netto.

3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł netto / 1 miesiąc.

4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości  1 000,- zł netto/ 1 miesiąc.

5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Planowana liczba Uczestników projektu: 75 osób ( minimum 38 kobiet )

Planowana liczba dotacji: 50

Spotkania informacyjne odbędą się 11, 13, 15 luty 2019 r. w Biurze Projektu w Izbie Rzemieślniczej w Opolu  , ul. Katowicka 55, I piętro, sala im. E. Kantora., w godz. 09;00-11;00

Informacji udziela: Katarzyna Wróbel – Szymanowska tel. 77 454 31 73 wew. 29.


Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w okresie od 18 do 22 lutego 2019 r.