środa, 23 stycznia 2019

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych

Pięcioro uczniów z Zespołu Szkół CRR w Bielawie, kształcących się w zawodzie elektryk - Marcin Czerkawski, Andrzej Jasiński, Maciej Orawiec, Krystian Adamski oraz Rafał Źródlak przystąpiło w ramach projektu "Rzemieślnicy na start" do kursu nadającego uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1kV. Uprawnienia SEP są jednymi z najważniejszych i najpowszechniejszych uprawnień, które powinien posiadać każdy elektryk. Kurs realizowany był w siedzibie Cechu. W pierwszej kolejności, uczestnicy nabyli wiedzy teoretycznej, a następnie przystąpili do egzaminu państwowego potwierdzającego uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w wykonywanym zawodzie elektryka.  Egzamin sprawdzający znajomość zasad oraz przepisów w zakresie uprawnień SEP - Grupa G1, na stanowisku eksploatacja został ukończony przez piątkę naszych uczniów z wynikiem pozytywnym. 
W styczniu końca dobiegł również kurs "Stylizacja paznokci" dla sześciu uczestniczek projektu "Rzemieślnicy na start" - uczennic Zespołu Szkół CRR w Bielawie – Ilony Raczyńskiej, Natalii Siuty, Wiktorii Zakrzewskiej, Patrycji Stolarczyk, Dominiki Kasprzak i Roksany Bobrowskiej. Dziewczęta od grudnia 2018 roku w ciągu trzydziestogodzinnego kursu szkoliły się pod czujnym okiem specjalistki ds. stylizacji paznokci Weroniki Cierniewskiej-Grabowskiej z Krotoszyna, nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim praktycznie, wykonując liczne zabiegi na dłoniach i paznokciach. Kurs zakończył się dwuetapowym egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez dyplomowaną specjalistkę ds stylizacji paznokci z Zielonej Góry - Annę Dardę - część teoretyczna i część praktyczna. Celem kursu było przekazanie naszym uczestniczkom umiejętności wykonywania profesjonalnego manicure i przygotowanie do zawodu manicurzystki. Pozytywny wynik egzaminu (uzyskany wynik 55% z części teoretycznej oraz 75% z części praktycznej) wiąże się z wydaniem certyfikatu VCC i uzyskaniem kwalifikacji. Gratulujemy wszystkim uczestniczkom kursu zdobycia dodatkowych uprawnień potwierdzonych państwowym i egzaminami.