środa, 27 lutego 2019

XIX edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu".

Serdecznie zapraszamy uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w XIX edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 
2 kwietnia  2019 roku (wtorek) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu,
 ul. Katowicka 55,  sala Kantora, I piętro
Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.
Kolejna edycja Konkursu jest potwierdzeniem,  że  na stałe wpisał się on w działania organizacji  rzemiosła  w zakresie promowania kształcenia zawodowego  w rzemiośle oraz zatrudniania i pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Na etapie regionalnym organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu  przy współpracy z  Powiatowym Inspektoratem Pracy w Opolu i  z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zgłoszenia (załącznik nr 1, załącznik nr 3 oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku) prosimy przesyłać pocztą do dnia 25.03.2019 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73 wew. 21.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Na laureatów pierwszych 6 miejsc czekają ciekawe nagrody rzeczowe.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Opolu na etapie ogólnokrajowym w maju w Warszawie.

Do pobrania: regulamin  XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu" oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) i zgoda na wykorzystanie wizerunku  oraz klauzula informacyjna (załącznik nr 3).

środa, 20 lutego 2019

Konkurs "Jakie znasz zawody"?

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?” , którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu a pomysłodawcą Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka . Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów, uczęszczających do szkół na terenie województwa opolskiego.
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków jest stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, dla uczniów gimnazjów krótkiego filmu, przedstawiającego ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze (szczegóły w regulaminie konkursu).
Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym.  
Organizatorem Konkursu na etapie regionalnym w województwie opolskim jest Izba Rzemieślnicza w Opolu.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55, 45-061 Opole, do dnia 29.03.2019 r.

Wszelkie pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego Konkursu Honoraty Jopa, pod numer tel. 77 454 31 73 wew. 21 lub mailowo: info@izbarzem.opole.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu do pobrania

wtorek, 19 lutego 2019

KASA ZA BOBASA!

Zgłaszając dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełniasz ustawowy obowiązek i masz realny wpływ na finansowanie świadczeń zdrowotnych w naszym regionie.


czwartek, 14 lutego 2019

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w Nysie

Fundacja Rozwoju Śląska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w Nysie.
Temat: Efektywność energetyczna w MŚP
Termin i miejsce spotkania: 20.02.2019 r., Inkubator Przedsiębiorczości w Nysie, Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 10, I piętro

REJESTRACJA:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-nysie-dotyczace-efektywnosci-energetycznej-w-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach/

poniedziałek, 4 lutego 2019

„Opolska Marka”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił 16 edycję konkursu „Opolska Marka”. Celem konkursu jest wyłonienie:

a) najlepszych usług roku 2018,

b) najlepszych przedsiębiorstw promujących region (województwo) opolski,

c) najlepszych produktów roku 2018,

d) najlepszych przedsiębiorstw dla regionu (CSR) roku 2018,

e) najlepszego produktu spożywczego roku 2018,

f) najlepszych przedsiębiorców oraz inwestycji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej