środa, 29 maja 2019

„POSŁANIEC ŚWIATŁA” WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA VLADIMIRA RESHETOVA

27 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie w ramach XXX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Komitetem Organizacyjnym Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Polsko-Czeskim Klubem Artystycznym „Art.-Studio” zorganizował Wernisaż wystawy malarstwa Vladimira Reshetova z Rygi pt.: „Posłaniec światła”.

piątek, 24 maja 2019

PRÓBNY EGZAMIN CZELADNICZY DLA UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BIELAWIE

Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia zasadniczej szkoły zawodowej – młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie. Dowodem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w formie zdanego egzaminu czeladniczego, jest świadectwo czeladnicze, które umożliwia absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na poziomie podstawowym. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Finał XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP

W dniu 22 maja 2019 r. odbył się Finał konkursu „Bezpiecznie od startu”. Była to już XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, organizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy.
W tym roku uczniowie rzemiosła reprezentowali 21 izb rzemieślniczych z całej Polski. Gala Konkursu, w której wziął udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski oraz przedstawiciel Biura Rzecznika MŚP Marek Woch, odbyła się w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie ZRP.

czwartek, 23 maja 2019

Uroczyste otwarcie wystawy Włodzimierza Reszetowa "Posłaniec światła"Finał Konkursu BHP w Warszawie

22 maja 2019 w Warszawie w ZRP odbył się finał XIX edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”, dla uczniów zakładów rzemieślniczych. 
Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bhp, przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyka szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Izbę Rzemieślniczą w Opolu reprezentowały: Anastasiia Lunhul uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica  w Opolu oraz Katarzyna Szemainda uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Dobrzeniu Małym.
W kategorii indywidualnej w konkursie II miejsce zajęła Katarzyna Szemainda, a V miejsce przypadło Anastasii Lunhul. W klasyfikacji drużynowej dziewczyny zajęły I miejsce.
Serdecznie gratulujemy zasłużonych nagród i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

środa, 22 maja 2019

XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu

W dniu 20 maja 2019 r. miał miejsce XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu, podczas którego został wybrany Pan Tadeusz Staruch na kolejną, sześcioletnią kadencję na stanowisko Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu.
Podczas uroczystości Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego oraz Kapituła Izby Rzemieślniczej w Opolu nadawała odznaczenia. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyróżniony został najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym "Szablą Kilińskiego" Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła