poniedziałek, 30 września 2019

KONKURS CHLEBA PRZYGOTOWANY PRZEZ BIELAWSKI CECH


28 września br. podczas Festynu Rodzinnego „Bielawa Twój Dom” odbyło się Misterium Chleba przygotowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Konkurs Chleba zorganizowany został pod patronatem Burmistrza Miasta Bielawy Andrzeja Hordyja, Przewodniczącego Rady Miasta Bielawy Ryszarda Dźwiniela oraz Starszego Cechu Kazimierza Rachowieckiego w ramach 30. Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Podczas tegorocznego Misterium Chleba, zgłoszone przez okolicznych rzemieślników do konkursu wypieki można było nie tylko podziwiać, ale po zakończonym konkursie wziąć ze sobą do domu. W konkursie chleba, podobnie do roku ubiegłego udział wzięły cztery piekarnie z Bielawy oraz dwie z Pieszyc.

piątek, 27 września 2019

Brexit – sprawdź, jak się przygotować

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało poradnik dla wszystkich przedsiębiorców współpracujących z Wielką Brytanią, który pozwala ocenić, czy firma jest dobrze przygotowana na brexit.
Zbliża się termin wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Prawdopodobieństwo wyjścia bez umowy z końcem października br. jest bardzo wysokie.

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się 16-18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

środa, 25 września 2019

„MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŚRODOWISKU PRACY”


Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach regionalnych pt. „MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŚRODOWISKU PRACY”, które odbędą się w miastach wojewódzkich w październiku i listopadzie 2019 r. zgodnie z harmonogramem:

poniedziałek, 23 września 2019

ZRP o budżecie na 2020 rok w debacie Rady Dialogu Społecznego

18 września 2019 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone, m.in. debacie na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2020.
W dyskusji o budżecie głos zabrał również Związek Rzemiosła Polskiego. Zasadniczą tezę zaprezentowaną w stanowisku ZRP do projektu przyszłorocznego budżetu można zreasumować następująco: Rząd realizuje politykę budowania dobrobytu konsumpcyjnego kosztem redukowania potencjału finansowego przedsiębiorstw, co prowadzi do dramatycznego ograniczania bazy finansowej inwestycji prywatnych. Tym samym przejadane są zasoby finansowe gospodarki krajowej, co prowadzi do dalszego ograniczenia społecznego dobrobytu w perspektywie długookresowej. 

Wniosek Rzecznika MŚP o znakowanie pieczywa

Zapraszamy do zapoznania się z pismem, które Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosowało do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W piśmie zawarty jest wniosek o zmianę rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych przez wprowadzenie definicji "świeżego pieczywa".

środa, 18 września 2019

Katalog spraw dedykowanych przez rzemiosło przedłożony Radzie Przedsiębiorców przy Prezydencie RP

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym katalogiem problemów nurtujących rzemiosło, który został przedłożony Radzie Przedsiębiorców przy Prezydencie RP.
W katalogu poruszane są m.in.:
 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej  (wybrane opinie ze stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.)
 2. Warunki działalności rzemiosła
 3. Prawo gospodarcze/ prawo przedsiębiorców
 • Wspieranie inwestycji
 • Ochrona rynku europejskiego przed niekontrolowanym importem towarów z rynków wschodnich
 • Wprowadzenie do obrotu gospodarczego pojęcia, tzw. działalności nierejestrowej
 • Obniżka podatku CIT do 9%
 • Problemy towarzyszące likwidacji użytkowania wieczystego, w tym konsekwencje dla przedsiębiorców (zasadność podlegania przepisom o pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, w tym budynkach wielorodzinnych)
 • Kwota wolna od podatku, skala podatkowa w PIT
 • Zakres uprawnień budowlanych mistrzów rzemiosła

poniedziałek, 16 września 2019

Pismo do MIiR ws problemu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Biuro Rzecznika MŚP wystosowało do Ministra Inwestycji i Rozwoju pismo z prośbą o objaśnienie prawne problemu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
 • czy przekształcenie podlega przepisom o pomocy publicznej
 • kiedy jego przedmiotem jest nieruchomość mieszkalna wykorzystywana w części do prowadzenia działalności gospodarczej
 • jeśli tak, to na jakich zasadach
Zapraszamy do zapoznania się z pismem: https://bit.ly/2lykZP2

Zaproszenie do zgłaszania wynalazców z sektora MŚP do nagrody European Inventor Award 2020

Do 30 września 2019 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody European Inventor Award 2020.
SMEunited, którego członkiem jest Związek Rzemiosła Polskiego, został zaproszony przez Europejski Urząd Patentowy do nominowania wynalazców do nagrody European Inventor Award 2020. Nagroda jest wyjątkowa, ponieważ honoruje wynalazców nie tylko za geniusz ich przełomów naukowych lub technologicznych, ale także za wpływ, jaki ich wynalazek wywiera na społeczeństwo i gospodarkę, rzucając światło na osoby stojące za wynalazkami, które zmieniają nasze życie na lepsze. Dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw przewidziano specjalną kategorię.

Posiedzenie Jury Literackiej Nagrody im. Władysława St. Reymonta

W poniedziałek 9 września br. odbyło się posiedzenie Jury Literackiej Nagrody im. Władysława St. Reymonta.
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Laureatów poprzednich edycji Nagrody oraz Związku Rzemiosła Polskiego, zadecydowało o przyznaniu nagród w kategoriach Za dzieło literackie opublikowane w 2018 roku, Za całokształt twórczości oraz Za działalność okołoliteracką.

Zmiany w kształceniu zawodowym - Ekspert ZRP w Polskim Radio 24

„Kapitał i praca” to program o sprawach społecznych i gospodarczych. Tym razem goście Anny Grabowskiej w audycji "Eksperci o zmianach w kształceniu zawodowym" rozmawiali na temat kondycji oświaty zawodowej w Polsce.
- Kształcenie zawodowe nie może się przebić na istotne miejsce, tak by wszystkie wprowadzane zmiany skutkowały kształtowaniu i wsparciu talentów – mówiła w Polskim Radiu 24 Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego. O problemach edukacji zawodowej mówił także Jakub Gontarek z Konfederacji Lewiatan.

Apel organizacji pracodawców ws. utrzymania tzw. limitu składek na ZUS

Związek Rzemiosła Polskiego wraz 54 innymi organizacjami pracodawców wystosował dziś do premiera Mateusza Morawieckiego apel w sprawie utrzymania limitu składek na ZUS.

Apel organizacji pracodawców ws. utrzymania tzw. limitu składek na ZUS

W związku z zapisanym w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zniesieniem limitu  składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, apelujemy do rządu Rzeczpospolitej Polskiej o utrzymanie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe (tzw. limit składek na ZUS).
Chcemy budować siłę polskiej gospodarki, tworzyć wartościowe miejsca pracy oraz wspierać migrację powrotną do Polski. Są to założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która opiera rozwój gospodarczy na tworzeniu miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej. Prawdziwie nowoczesne państwo musi stawiać na nowe technologie i wspierać innowacyjność. Od nowatorskich pomysłów i kreatywności ekspertów zależy jego przyszłość i siła. Dlatego firmom inwestującym w badania i rozwój, nowoczesne technologie, rozwiązania unikatowe w skali światowej, należy tworzyć jak najlepsze warunki działania. Musimy podnosić nadal zbyt niski poziom inwestycji w Polsce.

niedziela, 1 września 2019

Projekt „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi - identyfikacja barier i propozycje rekomendacji systemowych”

Izba Rzemieślnicza w Opolu o dnia 1 sierpnia 2019 roku realizuje Projekt „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi - identyfikacja barier i propozycje rekomendacji  systemowych”   ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój 2014‐2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer Projektu POWR.02.20.00 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.


Więcej informacji na stronie http://izbarzem.opole.pl/projekt/