środa, 18 września 2019

Katalog spraw dedykowanych przez rzemiosło przedłożony Radzie Przedsiębiorców przy Prezydencie RP

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym katalogiem problemów nurtujących rzemiosło, który został przedłożony Radzie Przedsiębiorców przy Prezydencie RP.
W katalogu poruszane są m.in.:
 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej  (wybrane opinie ze stanowiska ZRP do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.)
 2. Warunki działalności rzemiosła
 3. Prawo gospodarcze/ prawo przedsiębiorców
 • Wspieranie inwestycji
 • Ochrona rynku europejskiego przed niekontrolowanym importem towarów z rynków wschodnich
 • Wprowadzenie do obrotu gospodarczego pojęcia, tzw. działalności nierejestrowej
 • Obniżka podatku CIT do 9%
 • Problemy towarzyszące likwidacji użytkowania wieczystego, w tym konsekwencje dla przedsiębiorców (zasadność podlegania przepisom o pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, w tym budynkach wielorodzinnych)
 • Kwota wolna od podatku, skala podatkowa w PIT
 • Zakres uprawnień budowlanych mistrzów rzemiosła


 1. Fundusze unijne
 • Ograniczony dla mikro i małych zakładów rzemieślniczych dostęp do środków pochodzących z funduszy unijnych
 • Zmieniające się interpretacje przepisów prawnych mających przełożenie na realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych
 • Zmieniające się interpretacje przepisów prawnych mających przełożenie na realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych
 1. Polityka rynku pracy i oświata zawodowa
 • Egzekwowanie przepisów ustawy o rzemiośle
 • Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych przy podejmowaniu działalności gospodarczej
 • Modernizacja kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb firm rzemieślniczych
Pełen katalog spraw dedykowanych przez rzemiosło Radzie Przedsiębiorców przy Prezydencie RP: https://bit.ly/2mkAFpj