środa, 25 września 2019

„MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŚRODOWISKU PRACY”


Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach regionalnych pt. „MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŚRODOWISKU PRACY”, które odbędą się w miastach wojewódzkich w październiku i listopadzie 2019 r. zgodnie z harmonogramem:
                   


Miasto
Data
Godziny
Łódź
1 października
11:00-16:00
Wrocław
2 października
09:00-14:00
Opole
3 października
09:00-14:00
Bydgoszcz
8 października
11:00-16:00
Kielce
8 października
11:00-16:00
Gdańsk
9 października
09:00-14:00
Kraków
9 października
09:00-14:00
Olsztyn
10 października
09:00-14:00
Katowice
10 października
09:00-14:00
Poznań
14 października
11:00-16:00
Zielona Góra
15 października
09:00-14:00
Szczecin
16 października
09:00-14:00
Białystok
5 listopada
11:00-16:00
Lublin
6 listopada
09:00-14:00
Rzeszów
7 listopada
09:00-14:00


Formularze rejestracji: https://evenea.pl/organizator?id=287811, więcej informacji na portalu www.ciop.pl w zakładce wydarzenia – konferencje i seminaria oraz na stronie:
Specjaliści CIOP-PIB, PFRON, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i KZRSIiSN zaprezentują Państwu PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DLA PRACODAWCÓW zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. Narzędzia będę udostępniane bezpłatnie. Więcej informacji na ich temat znajdziecie Państwo poniżej: 
Mapa drogowa wsparcia ON w środowisku pracy - zasady postępowania w celu dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych, 
Poradniki dla pracodawców na temat organizacji środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną. 
ErgoON - kalkulator korzyści  - aplikację umożliwiającą obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej
ErgoON - lista kontrolna - aplikację do oceny stanowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością 
ErgoON - wizualizacje - aplikację w technice rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji i prezentacji dostosowania środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 
ErgoON - projektowanie - narzędzie wspomagające projektowanie - aplikację w technice rzeczywistości wirtualnej do tworzenia środowiska pracy biurowej wraz z biblioteką elementów, pozwalająca na interaktywną symulację pracy na projektowanym stanowisku lub planowanie zmian w już istniejących. 
Pytania dotyczące uczestnictwa w konferencjach regionalnych prosimy kierować na adres email: model@ciop.pl lub pod nr tel. 22-623-37-34 lub 22-623-36-83