poniedziałek, 16 września 2019

Pismo do MIiR ws problemu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Biuro Rzecznika MŚP wystosowało do Ministra Inwestycji i Rozwoju pismo z prośbą o objaśnienie prawne problemu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
  • czy przekształcenie podlega przepisom o pomocy publicznej
  • kiedy jego przedmiotem jest nieruchomość mieszkalna wykorzystywana w części do prowadzenia działalności gospodarczej
  • jeśli tak, to na jakich zasadach
Zapraszamy do zapoznania się z pismem: https://bit.ly/2lykZP2