poniedziałek, 16 września 2019

Posiedzenie Jury Literackiej Nagrody im. Władysława St. Reymonta

W poniedziałek 9 września br. odbyło się posiedzenie Jury Literackiej Nagrody im. Władysława St. Reymonta.
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Laureatów poprzednich edycji Nagrody oraz Związku Rzemiosła Polskiego, zadecydowało o przyznaniu nagród w kategoriach Za dzieło literackie opublikowane w 2018 roku, Za całokształt twórczości oraz Za działalność okołoliteracką.

Przyznano również Nagrodę Specjalną rzemieślnikom, którzy posiadają w swoim dorobku artystycznym twórczość literacką, oraz honorowe Wyróżnienia przeznaczone dla rzemieślników w szczególny sposób wyróżniających się działalnością kulturalną oraz popularyzujących historię oraz tradycje rzemiosła.
Związek Rzemiosła Polskiego jest organizatorem i sponsorem Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta od 1994 roku. Po dziewięcioletniej przerwie postanowieniem Zarządu ZRP przyznawanie Nagrody zostało wznowione. Krajowa organizacja rzemiosła pragnie w ten sposób przypomnieć i kontynuować związki literatury z rzemiosłem zapoczątkowane przez autora „Chłopów”: Rzemieślnika – Pisarza – Noblistę oraz wyrazić najwyższe uznanie dla wybitnych artystów pióra.
Nagroda Literacka im. Władysława St. Reymonta została ustanowiona w 1993 roku.