niedziela, 1 września 2019

Projekt „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi - identyfikacja barier i propozycje rekomendacji systemowych”

Izba Rzemieślnicza w Opolu o dnia 1 sierpnia 2019 roku realizuje Projekt „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi - identyfikacja barier i propozycje rekomendacji  systemowych”   ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój 2014‐2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer Projektu POWR.02.20.00 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.


Więcej informacji na stronie http://izbarzem.opole.pl/projekt/