poniedziałek, 16 września 2019

Zaproszenie do zgłaszania wynalazców z sektora MŚP do nagrody European Inventor Award 2020

Do 30 września 2019 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody European Inventor Award 2020.
SMEunited, którego członkiem jest Związek Rzemiosła Polskiego, został zaproszony przez Europejski Urząd Patentowy do nominowania wynalazców do nagrody European Inventor Award 2020. Nagroda jest wyjątkowa, ponieważ honoruje wynalazców nie tylko za geniusz ich przełomów naukowych lub technologicznych, ale także za wpływ, jaki ich wynalazek wywiera na społeczeństwo i gospodarkę, rzucając światło na osoby stojące za wynalazkami, które zmieniają nasze życie na lepsze. Dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw przewidziano specjalną kategorię.

Kategorie
 • Przemysł
  Dla wybitnych i odnoszących sukcesy wynalazców, których wynalazki zostały opatentowane przez duże europejskie firmy.
 • Badania
  Do pionierskich wynalazców pracujących na uniwersytetach lub instytutach badawczych.
 • Kraje spoza EPO
  Dla wybitnych wynalazców spoza 38 państw członkowskich EPO, którym przyznano patent europejski.
 • MŚP
  Do wyjątkowych wynalazców w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
 • Dożywotnie osiągnięcie
  Uhonorowanie niewiarygodnego, długoterminowego wkładu europejskich wynalazców przez cały okres ich kariery.
Nominacji można dokonać online lub pocztą elektroniczną na adres European-inventor@epo.org do 30 września 2019 r.
Finaliści zostaną ogłoszeni w maju, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 18 czerwca w Monako. Zostaną zaproszeni na nią wszyscy finaliści Nagrody.
Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe: https://bit.ly/1I9eQb1