piątek, 29 listopada 2019

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA RZEMIEŚLNIKÓW

W każdy piątek, w godzinach 14.00 do 17.00, w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, udzielane są bezpłatne porady prawne dla rzemieślników. Porad udziela Mecenas Andrzej Toll.
Nie trzeba się wcześniej zgłaszać ani zapisywać.  Osoby zainteresowane mogą przyjść w wyznaczonych godzinach do biura.

Budynek Izby Rzemieślniczej w Opolu, Ul. Katowicka 55
II piętro, pokój 2.10
Wejście klatką schodową od strony Biedronki lub wjazd windą (wejście do PFRONU)

czwartek, 28 listopada 2019

Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy

W dniu 26 listopada 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz statuetek Mecum Tutissimus Ibis w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczono również Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.
Celem Nagrody im. Haliny Krahelskiej jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i prawa pracy.

piątek, 22 listopada 2019

Spotkanie konsultacyjne z izbami rzemieślniczymi dot. Planów Działania na 2019 i 2020 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Spotkanie konsultacyjne odbyło się  20 listopada 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Wzięli w nim udział eksperci ZRP oraz izb rzemieślniczych zajmujący się problematyką projektów finansowanych z funduszy unijnych. Celem spotkania było omówienie i wypracowanie uwag organizacji rzemiosła do Planów Działania na 2019 i 2020 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

poniedziałek, 18 listopada 2019

Perły Powiatu Oleskiego 2019

Perły Powiatu Oleskiego 2019 rozdane – nasi członkowie oleskiego Cechu wśród nagrodzonych 14 listopada 2019 r. podczas XI Forum Ekonomicznego Kooperacja, Starosta Oleski Roland Fabianek wręczył „Perły Powiatu Oleskiego” doroczne nagrody gospodarcze.  „Czarną Perłę Powiatu Oleskiego” za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i promocję powiatu oleskiego otrzymał Alojzy Bardorz Starszy Cechu Rzemiosł Róznych i M.P w Oleśnie i członek naszego Cechu Radosław Gliński  szef firmy Elektromatik Sp. z o.o. ze Starego Olesna. – perła w kategorii produkt/ usługa roku.

piątek, 15 listopada 2019

Uwaga: Awaria linii telefonicznej.   Prosimy dzwonić pod numer tel. 77 453 79 71. Oświata wew. 20 lub 22. Księgowość wew. 26

30. edycja Konkursu „Teraz Polska”

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała jubileuszową, 30. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2020 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

Dofinansowanie na instalacje do odzysku odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Praktyczną z cyklu Prawo dla przedsiębiorców pt. „Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy”, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, al. Niepodległości 53.

Większy ZUS od 1 stycznia 2020 r.

Jak podaje Strefa Biznesu, Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy budżetowej na 2020 rok, w którym zawarta została prognoza przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku. Ma ono wzrosnąć 4.765 zł do 5.227 zł, a więc o prawie 10 proc. W praktyce oznacza to, że minimalne składki ZUS przedsiębiorców wzrosną o 9,7 proc., a dokładnie w sumie o 127 zł. Na wyższe składki powinny szykować się również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i korzystające z preferencji w płaceniu ZUS.

Więcej na: https://bit.ly/33zNmgY

piątek, 8 listopada 2019

II Wojewódzki Konkurs Cukierniczy

6 listopada 2019 r  w ZSZ nr 4 w Opolu odbył się drugi Wojewódzki Konkurs Cukierniczy. Tym razem motyw przewodni konkursu brzmiał: „Patriotyczny wypiek - 15 lat Małej Ojczyzny w Unii Europejskiej” i doskonale wpisywał się w świętowanie odzyskania niepodległości, promował patriotyzm regionalny oraz nawiązywał do jubileuszu 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Izba Rzemieślnicza w Opolu objęła honorowym patronatem to wydarzenie, a także była sponsorem nagród dla finalistów trzech pierwszych miejsc w konkursie.

wtorek, 5 listopada 2019

7 Międzynarodowe Targi Ekostyl 2019 Zdrowej Żywności, Stylu Życia i EKOrodziny w Bielsku - Białej

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego do wspólnego wyjazdu na 7 Międzynarodowe Targi Ekostyl 2019 Zdrowej Żywności, Stylu Życia i  EKOrodziny do Bielska Białej w dniu 15.11.2019.
Wyjazd realizowany będzie w ramach projektu Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II, dzięki czemu uczestnicy nie ponoszą kosztów przejazdu. Darmowy przejazd na trasie Opole- Bielko-Biała- Opole.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Innowacji OCRG, Roland Kulig, tel.77 4033643, kom. 515 715 161, e-mail r.kulig@ocrg.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

poniedziałek, 4 listopada 2019

Subwencja oświatowa 2020

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.