czwartek, 9 kwietnia 2020

Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w czasie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów kolejną informację:

„Młodociani  pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii”.


 W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.

    Organizacja kształcenia w szkołach - zmiany w organizacji  kształcenia zawodowego.
    Dofinansowanie przysługuje także  za miesiące, w których pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku  świadczenia pracy.
    Młodociani pracownicy, po zmianie ustawy, nie będą wliczani do limitu „10 ubezpieczonych” przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne.
    Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy  okresie ograniczenia  funkcjonalności szkół.
    Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy.
    Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia p.racy
    Egzaminy czeladnicze na zakończenie nauki zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.