wtorek, 19 maja 2020

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Z darmowej, w stu procentach dofinansowanej z unijnych funduszy pomocy prawnej, mogą korzystać firmy z woj. opolskiego dotknięte skutkami pandemii Covid-19. Wsparcie to można dostać za pośrednictwem podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

O WSPARCIU

Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest w ramach unijnego projektu „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na trenie województwa opolskiego”, który OCRG realizuje od 2018 r. W jego ramach przyznawane są dotacje i promesy dla firm na usługi specjalistyczne. Na liście możliwych do dofinansowania usług specjalistycznych jest m.in. właśnie doradztwo prawne.

Więcej o projekcie oraz wszelkie niezbędne formularze i wnioski do pobrania znajdziesz tu:

Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego


KTO ŚWIADCZY USŁUGI?

Zgodnie z projektem porady prawne są udzielane za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu. Ich lista znajduje się tu:

Działanie 2.3 - Lista Instytucji Otoczenia Biznesu
DLA KOGO JEST TO WSPARCIE?

KTO MOŻE SIĘGAĆ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ?

Mikoprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy z woj. opolskiego, które wykazują spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19. Chodzi o spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

- nie mniej niż o 15% liczone jako  stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych tego roku do analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

- nie mniej niż o 25% liczone jako  stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego tego roku do obrotów z miesiąca poprzedniego
INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel.: (77) 40 33 615