czwartek, 18 czerwca 2020

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19 - Będą bezzwrotne granty na ratowanie firm

Bezzwrotne granty dla samozatrudnionych, mikro i małych firm z województwa opolskiego w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł. udziela operator projektu OCRG. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.


Więcej informacji:

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/wsparcie-dla-firm-w-czasach-covid-19/granty--21.html