środa, 30 września 2020

Od 1 października rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

 Od 1 października 2020 można składania wnioski o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego wydanego przez izby rzemieślnicze.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf
Stosowne dokumenty do pobrania w zakładce "wydział oświaty".