środa, 30 września 2020

Uwaga!!! Od 1 października 2020 roku obowiązują nowe wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.

Dokumenty do pobrania w zakładce "wydział oświaty".