czwartek, 25 lutego 2021

REKRUTACJA 2021

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie fryzjer?
Fryzjer to niejednokrotnie artysta, wirtuoz zajmujący się włosami. Standardowo jest to zawód należący do grupy rzemieślniczej, jednak wiele zależy od tego, jak dana osoba go postrzega. Niektórzy traktują fryzjerstwo jako sposób na pracę, jednak większość realizuje po prostu swoją pasję.
Obecnie dobrze wykwalifikowany fryzjer z ciekawym doświadczeniem nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego miejsca pracy. Na rynku poszukiwani są przede wszystkim ambitni fryzjerzy z wizją, dla których fryzjerstwo to przede wszystkim zawód z wizją i pasją. Takich fryzjerów kształcimy w Akademii Rzemiosła!
Nie od dziś wiadomo, że zadbane włosy to wizytówka człowieka. W ślad za tym idzie dobre samopoczucie. O włosy szczególnie troszczą się już nie tylko panie, ale także panowie. I nie chodzi o zwykłe strzyżenie, ale o wyjątkowe cięcia i kolory.
Pasjonatów fryzjerstwa zapraszamy do naszej Szkoły Branżowej I Stopnia! Oferujemy ciekawe szkolenia dodatkowe oraz spotkania z mistrzami fryzjerstwa i barberingu.

UWAGA ! KOLEJNY NABÓR DO PROJ. MOJA PRZYSZŁOŚĆ-MOJA FIRMA 2

DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, PRACUJĄCYCH ZARABIAJĄCYCH NAJNIŻSZA KRAJOWĄ W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA
Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej
Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel
Weź udział w projekcie pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:
 
1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto.
3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto/ 1 miesiąc.
5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Łącznie możesz otrzymać 37 000,- zł brutto
 

Zapisy na spotkania informacyjne prowadzą:

Damian Ozorkiewicz - tel. 727 698 239

UWAGA:
Spotkania informacyjne przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią COVID-19. W jednym spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby + prowadzący . Wszystkie osoby w trakcie spotkania zobowiązane będą do noszenia maseczek (nie dopuszcza się przyłbic ) i o ile jest to możliwe rękawiczek.
 
Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w okresie od 11 do 31 marca 2021r.

poniedziałek, 15 lutego 2021

Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach

Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym. Utrzymane zostają również zasady działania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

piątek, 12 lutego 2021

Wystąpienie ZRP odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych w Narodowym Programie Szczepień

W związku z rozpoczętą w dniu 27 grudnia 2020 roku realizacją Narodowego Programu Szczepień, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jan Gogolewski, zwrócił się do  Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, Jarosława Gowina oraz  do Ministra edukacji i nauki z prośbą o rozważenie włączenia do I lub co najmniej II etapu szczepień przeciw SARS-CoV-2, osób pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących naukę zawodu młodocianych pracowników, którzy dokształcają się w systemie pozaszkolnym i w związku z tym nie posiadają statusu „ucznia” (w kontekście prawa oświatowego) oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze dla uczniów szkół branżowych I stopnia.

poniedziałek, 8 lutego 2021

Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo,
Jak już wiadomo z oficjalnych komunikatów ministra edukacji oraz strony: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie--w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli - na poparty staraniami resortu edukacji wniosek Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego - rząd podjął decyzję o włączeniu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia.

Według informacji, uzyskanych z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN - procedura zgłoszenia, szczegółowo opisana na podanej wyżej stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki - jest następująca:

- nauczyciel/instruktor na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki przez System Informacji Oświatowej (Dyrektor szkoły w Systemie Informacji Oświatowej w „Strefie Pracownika” wypełnia formularz). W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Biorąc pod uwagę bardzo krótki termin na dokonanie przedmiotowego zgłoszenia prosimy aby instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy chcą się zaszczepić skontaktowali się jak najszybciej z dyrekcją szkoły, do której chodzi uczeń.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o włączenie instruktorów praktycznej nauki zawodu w Narodowym Programie Szczepień

Dotyczy: wniosku Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie włączenia osób pełniących funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu do I lub co najmniej II etapu szczepień przeciw COVID-19.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o włączenie instruktorów praktycznej nauki zawodu do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Należy podkreślić, że sprawa ta ma szczególne znaczenie w kontekście możliwości kształcenia praktycznego uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu.

źródło: ZRP

piątek, 5 lutego 2021

Wsparcie z tzw. Tarczy Antykryzysowej - istotne zmiany dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, na mocy którego wprowadzono kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania które weszły w życie 1 lutego 2021 r. to:

1. Nowa dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł

2. Ponowne świadczenie postojowe

3. Dopłata do wynagrodzeń

4. Zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne dwa miesiące

poniedziałek, 1 lutego 2021

Opinia ZRP dot. pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych

W związku z planowanymi przez Rząd zmianami, dotyczącymi oskładkowania umów cywilnoprawnych, Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) pragnie niniejszym wyrazić swoją opinię na ten temat.