czwartek, 20 maja 2021

Zaproszenie na szkolenie przed egzaminem czeladniczym

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Szkół Branżowych I Stopnia.

Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
-zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
-zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
-konsultacje z wykładowcami.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy, tych którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić wiedzę na konsultacjach z wykładowcami.
 Organizujemy:
-szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
-szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące  tematy do części pisemnej egzaminu.

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.
Koszt szkolenia:
dwudniowe –   70,00 PLN
jednodniowe – 60,00 PLN
 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 28.05.2021 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 77 453-79-71 wew. 22. lub  20

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice - to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje oraz poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych obszarach.
Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej funkcjonuje od 2020 roku jest jedyną w naszym regionie i w kraju szkołą publiczną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w kooperacji z Politechniką Opolską.
W skład Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej wchodzi:
1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu
2. Publiczne Technikum w Opolu
3. Publiczna Szkoła Policealna w Opolu
W naborze na rok szkolony 2021/2022 do technikum i szkoły branżowej nie mamy minimalnych progów punktowych. Więcej informacji dot. regulaminów, procedur rekrutacji na stronie: http://akademiarzemiosla.opole.pl/rekrutacja/

Polski Inkubator Rzemiosła

 Rada Ministrów przyjęła Polski Inkubator Rzemiosła. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/10-mln-zl-rocznie-na-wsparcie-rozwoju-branzy-rzemieslniczej-w-polsce

Projekt opracowany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii ma charakter pilotażowy. Jego operatorem będzie Narodowy Instytut Wolności.

Związek Rzemiosła Polskiego – krajowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła (sieć 26 izb i 455 cechów rzemieślniczych), po konsultacji ze swoimi organizacjami członkowskimi, zgłosił do projektu, na etapie jego konsultacji, szereg uwag i wniosków, z których część została uwzględniona, a część będzie przedmiotem uzgodnień po okresie pilotażu.

Ochrona praw własności intelektualnej w firmach rzemieślniczych

 20 maja 2021 r. pięćdziesięciu przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego, izb , cechów oraz firm rzemieślniczych uczestniczyło w szkoleniu poświęconym ochronie praw własności intelektualnej w firmach rzemieślniczych, zorganizowane przez Urząd Patentowy RP i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, przy wsparciu ZRP.

piątek, 14 maja 2021

Webinar poświęcony ochronie praw własności intelektualnej, wypracowywanych w firmach rzemieślniczych UPRP 20 maj 2021

Zapraszamy na bezpłatne, dedykowane firmom rzemieślniczym szkolenie, organizowane przez Urząd Patentowy RP przy wsparciu Związku Rzemiosła Polskiego, poświęcone ochronie praw własności intelektualnej, wypracowywanych w firmach rzemieślniczych.

wtorek, 4 maja 2021

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.