czwartek, 20 maja 2021

Ochrona praw własności intelektualnej w firmach rzemieślniczych

 20 maja 2021 r. pięćdziesięciu przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego, izb , cechów oraz firm rzemieślniczych uczestniczyło w szkoleniu poświęconym ochronie praw własności intelektualnej w firmach rzemieślniczych, zorganizowane przez Urząd Patentowy RP i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, przy wsparciu ZRP.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, takie jak: znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i wzory użytkowe.

Szkolenie miało charakter zamknięty i było dedykowane głównie firmom rzemieślniczym. Spotkanie otworzyła Prezes Urzędu Patentowego Pani Edyta Demby-Siwek, która zachęcała do szerszego interesowania się wypracowywanymi w firmach rzemieślniczych prawami intelektualnymi jako istotną wartością dodaną każdej firmy związaną z jej tradycją i reputacją.

źródło: ZRP