piątek, 20 sierpnia 2021

Kongres Firm Rodzinnych – Gotowi na Jutro

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja na Kongres Firm Rodzinnych. Jest to wspólne przedsięwzięcie środowiska biznesowego, samorządowego i akademickiego, jedyne i pierwsze na Dolnym Śląsku wydarzenie o tej skali i wadze merytorycznej adresowane do osób z całej Polski prowadzących firmy rodzinne, przyszłych sukcesorów oraz pracowników tych firm. Tematem przewodnim najbliższego Kongresu jest hasło: „Gotowi na jutro”. Zachęcamy Państwa do zapisu poprzez formularz zgłoszeniowy:

 https://kfr.com.pl/#formularz

XIX edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP

 Informujemy, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Zachęcamy organizacje rzemiosła do  wytypowania i zgłaszania kandydatur firm rzemieślniczych ( kandydatury można zgłaszać w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalnych).  Kandydatury prosimy przesyłać do Zespołu Rozwoju i Komunikacji Związku Rzemiosła Polskiego do 1 września 2021 na adres: lewicka@zrp.pl.  Zgłoszenia kandydatur w imieniu wszystkich organizacji rzemiosła dokona Związek Rzemiosła Polskiego

Regulamin Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii Prezydenta RP pod adresem:  Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Kancelaria / Nagroda Gospodarcza / Materiały do pobrania [XIX edycja]

https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania-xix-edycja/


W przypadku pytań prosimy o kontakt ze wsparciem organizacyjnym Nagrody pod nr tel. (22) 695-11-99 oraz adresem e-mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl .

Wstępne Stanowisko ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 lipca b.r. rząd ogłosił projekt ustawy zmieniającej przede wszystkim przepisy podatkowe i realizujący program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, którego założenia zostały przedstawione 15 maja 2021. Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia uwagi oraz wątpliwości dotyczące zaproponowanych zmian w prawie podatkowym, koncentrując się na tych, które w sposób istotny wpłyną na działalność mikro- i małych firm, w szczególności niewielkich firm rzemieślniczych.

Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład

W naszej ocenie projektowane przepisy – w swej obecnej formie – nie realizują stawianych przed nimi celów, jednocześnie pogłębiając niespójność polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego. Oczekujemy merytorycznej dyskusji z rządem na temat proponowanych zmian, opartej o rzetelną ocenę skutków projektowanych regulacji, która prowadziłaby do wypracowania zrównoważonego i spójnego systemowo docelowego modelu opodatkowania i oskładkowania dochodów z działalności gospodarczej