wtorek, 13 grudnia 2022

Wyniki konkurs na plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle

Konkurs na najlepszy plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle rozstrzygnięty. Jury wybrała laureatów. Konkurs przeprowadzono w ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności.

 
 
 
 
WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ ZAWODU W RZEMIOŚLE

Klasa VI:

1 miejsce – Aleksandra Kalla – Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

2 miejsce – Wiktoria Rosak – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie

3 miejsce – Magdalena Rupacz – Zespół Szkolno–Przedszkolny im. J. von Eichendorffa w Krośnicy

Wyróżnienie:

Bernadetta Panek – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu

Kamil Gliniak - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie

Klasa VII-VIII

1 miejsce – Hanna Koj - Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

2 miejsce – Anna Krzywy – Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach

3 miejsce – Filip Kucharski - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie

Wyróżnienie:

Maja Wilczek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu

Natalia Redziak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu

Natalia Hendel - Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

Szymon Bogdanik – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Brzegu

Jakub Szłapa - Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

Natalia Hrynishak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich

Amelia Janik – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce

Szkoła Branżowa:

1 miejsce - Nikola Wiśniewska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

2 miejsce – Józefa Szoma – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Specjalna w Grodkowie

3 miejsce – Nikola Krasuska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Wyróżnienie:

Judyta Kuliberda – Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej w Opolu

Karolina Przybyło - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Sabina Dreszer - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Ewelina Gąsiorek - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Specjalna w Grodkowie

Serdecznie gratulujemy laureatom!

 
 

wtorek, 22 listopada 2022

Poczyniliśmy kolejny krok ku dostępności.

W ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności Izba Rzemieślnicza w Opolu napisała projekt umożliwiający dostosowanie obsługi klienta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy zakup w ramach projektu to pętla indukcyjna.

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i jak się okazuje nie tylko słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością. Istnieje szereg sytuacji, w których pętla indukcyjna, może okazać się rozwiązaniem optymalnym.

 

czwartek, 27 października 2022

Konkurs plastyczny na plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle

Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje na szczeblu regionalnym Konkurs plastyczny na plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle. Celem konkursu jest promocja szkolnictwa  branżowego  i technicznego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół branżowych.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu o formacie A3 dowolną techniką.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55, 45-061 Opole, do dnia 30.11.2022r.
Wszelkie pytania proszę kierować do Wydziału Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, pod numer tel. 77 454 31 73 wew. 20, 21, 22, 27  lub mailowo: info@izbarzem.opole.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

 regulamin konkursu.odt

środa, 31 sierpnia 2022

Wyniki egzaminów czeladniczych dla uczniów / absolwentów III klasy Szkoły Branżowej

Wyniki egzaminów czeladniczych opublikowane są w zamieszczonej niżej tabeli.
Wyniki należy interpretować w następujący sposób :
egzamin zdany – ocena : celujący ( 6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny ( 3) egzamin niezdany – ocena : niedostateczny ( 2).
Przy każdej ocenie niedostatecznej znajduje się informacja , która część egzaminu czeladniczego  nie została zaliczona .
    Zdający, który uzyskał negatywny wynik egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego to zadanie lub zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną.
W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin poprawkowy w kwocie 380, 36zł.
    Zdający , który uzyskał pozytywny wynik egzaminu może odebrać świadectwo czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 2.3 , II piętro )
od dnia 12 września 2022 - pod warunkiem, że dostarczył do Izby kopię świadectwa ukończenia  Szkoły.
    Świadectwo czeladnicze można odebrać osobiście z dowodem osobistym lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduję się na stronie internetowej Izby
w zakładce „ Wydział Oświaty”

wyniki egzaminów 2022.pdf

czwartek, 7 lipca 2022

Rekrutacja do szkoły trwa !


   Rekrutacja elektroniczna:

  https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Masz pytania zadzwoń lub przyjdź do sekretariatu Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. Tel. 77 400 78 72  Opole, ul. Luboszycka 9 pok. 1 (parter)

piątek, 1 lipca 2022

XX edycja konkursu BHP

Serdecznie zapraszamy uczniów uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w XX edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się  28 września  2022 roku (środa) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu,  ul. Katowicka 55,  sala Kantora, I piętro.
Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.
Kolejna edycja Konkursu jest potwierdzeniem,  że  na stałe wpisał się on w działania organizacji  rzemiosła  w zakresie promowania kształcenia zawodowego  w rzemiośle oraz zatrudniania i pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Na etapie regionalnym organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu  przy współpracy z  Powiatowym Inspektoratem Pracy w Opolu i  z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zgłoszenia (załącznik nr 1, załącznik nr 3 oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku zawarte w regulaminie ) prosimy przesyłać pocztą lub przynosić osobiście do dnia 21.09.2022 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Na laureatów pierwszych 6 miejsc czekają ciekawe nagrody rzeczowe.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Opolu na etapie ogólnokrajowym w maju w Warszawie.

 regulamin XX edycja konkursu bhp 2022.pdf

 bank pytań prawo 2022.pdf

 plakat rzemiosło 2022.pdf


środa, 29 czerwca 2022

Zdobywcy tegorocznych Pereł Powiatu Oleskiego 2022

Podczas XII Forum Ekonomicznego Kooperacja 2022 wyróżniono przedsiębiorców nagrodami przyznawanymi przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, pod nazwą Perły Powiatu Oleskiego. Wśród wyróżnionych dwie firmy zrzeszone w Oleskim CechuMenadżer roku Hubert Brodacki.
Hubert Brodacki działalność gospodarczą - Zakład Fryzjerski - prowadzi od ponad 30 lat. Cieszy się bardzo dobrą opinią jako fryzjer, mistrz i pracodawca. Nie ustaje w staraniach, by w nowocześnie wyposażonych salonach zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki pracy i rozwoju.
Skupia wokół siebie wielu uczniów, którzy chcą szkolić się pod jego okiem. Promuje pozytywne wartości i osobiście angażuje się w wiele działań, aby tworzyć nowe możliwości i rozszerzać zasięg wpływów firmy, utrzymując jej konkurencyjność.
Hubert Brodacki był wielokrotnie nagradzany. Między innymi otrzymał nagrody Opolskiej Izby Gospodarczej, Opolskiej Izby Rzemieślniczej oraz Złotą i Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów. Od kilku lat jest w składzie zarządu oleskiego Cechu. Obecnie pełni funkcję II Podstarszego.
Czarna Perła Powiatu Oleskiego
Nagrodę przyznaje się za szczególny wkład w rozwój gospodarczy powiatu.
O przyznaniu tej nagrody specjalnej decyduje wyłącznie oleski starosta.
Artur Kniejski
Doktor nauk socjologicznych, były wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu w minionej kadencji, Członek Komisji Opiniodawczo-Doradczej w Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Artur Kniejski to rzemieślnik z 30-letnim stażem, który posiada wszelkie uprawnienia w zawodzie stolarza – czeladnika i mistrza.
Artur Kniejski rodzinną działalność stolarską rozwinął w prężnie działającą firmę CRK-Management Sp. z o.o. Sp. k., która zatrudnia około 150 pracowników. Firma świadczy na rynku krajowym i zagranicznym usługi stolarskie, aranżacyjne oraz remontowo-budowlane w ramach zabudów wielkopowierzchniowych.

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki  zawodu odbędzie się w terminie od 12 sierpnia do 30  sierpnia 2022r ( 10 spotkań )

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20

Egzamin w zawodzie kominiarz

Informujemy , że na dzień  14 lipca  2022r , o godz. 09.00 zaplanowany jest egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kominiarz.

Chętne osoby prosimy o składanie dokumentów do końca czerwca .

Informacje Wydział Oświaty, tel. 77 454 31 73 w 20 lub 22.

poniedziałek, 13 czerwca 2022

Webinarium na temat Konkursu do II edycji Programu Polski Inkubator Rzemiosła

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Narodowy Instytut Wolności  8 czerwca 2022 o godzinie 12.00 organizuje webinarium poświęcone bieżącemu Konkursowi do rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” edycja 2022. Poruszone będą następujące kwestie:

    wyjaśnienie dotyczące zadań możliwych do realizacji w ramach konkursu,
    omówienie regulaminu i kryteriów oceny,
    omówienie przykładowych działań i wydatków, na które można przeznaczyć dotację.

Webinarium odbędzie na platformie Clickmeeting. Aby wziąć udział w webinarium należy zalogować się na stronie: https://bit.ly/3xafvMG

W czasie spotkania będzie można zadać pytanie na czacie. Webinarium będzie nagrane i udostępnione na kanale YouTube NIW-CRSO. 

źródło: ZRP

poniedziałek, 6 czerwca 2022

XLI Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy na XLI Pielgrzymkę Rzemiosła na Jasną Górę, która odbędzie się 26 czerwca 2022 roku.  
Organizatorem tegorocznej edycji jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Porządek uroczystości:
2️⃣5️⃣ czerwca 2022 roku
21:00 Apel Jasnogórski
2️⃣6️⃣ czerwca 2022 roku
9:00     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
10:00  Zbiórka uczestników (pod Pomnikiem Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza).
10:15   Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych.
10:30   Uhonorowanie mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim).
10:30   Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
11:00   Msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca.
13:00   Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Więcej informacji dostępnych na stronie:
https://ir.katowice.pl/.../xli-pielgrzymka-rzemiosla.../

piątek, 27 maja 2022

II edycja Programu Polski Inkubator Rzemiosła - rozpoczęcie naboru wniosków

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Narodowy Instytut Wolności -  Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do II edycji rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła. Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację dwóch zadań:

    Zadanie 1.: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych
    Zadanie 2.: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Nabór ofert rozpoczyna się w dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 14:00 a zakończy 20 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00.

wtorek, 12 kwietnia 2022

MASTER OF BEAUTY Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne POZNAŃ 2022

W imieniu organizatorów - Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko - Kosmetycznej ZRP oraz Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy -  informujemy, że 08 MAJA 2022 r. podczas Forum Fryzjerstwa LOOK w Poznaniu odbędzie kolejna edycja MASTER OF BEAUTY Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko – Kosmetyczne Poznań 2022, w zakresie: Fryzjerstwo, Barbering, Makijaż Profesjonalny, Przedłużanie i Zagęszczanie Włosów, Stylizacja.

Zachęcamy do sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji o puchar Mistrza Polski.

Poniżej szczegółowe warunki udziału:

 regulamin 2022.odt

 konkurencje mistrzostw Polski 2022.docx

Życzenia Świąteczne

 


poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Narodowe Targi Rzemiosła w Portugalii - zaproszenie dla młodych rzemieślników

Informujemy, że w dniach 23 lipca - 7 sierpnia 2022 portugalskie Stowarzyszenie dla Obrony Rękodzieła i Dziedzictwa we współpracy z Gminą Vila do Conde zorganizuje 44. NARODOWE TARGI RZEMIOSŁA, największą tego typu imprezę odbywającą się w Portugalii.  Parlament Europejski i Komisja Europejska ogłosiły rok 2022 „Europejskim Rokiem Młodzieży”, dlatego organizatorzy zapraszają młodych rzemieślników z krajów Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących do udziału w tym wydarzeniu. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zakwaterowanie, wyżywienie i podróże, a także za powierzchnię stoiska targowego. Poszukiwani są młodzi rzemieślnicy poniżej 30 roku życia, zainteresowani udziałem w tym  wydarzeniu. Poniżej szczegółowe warunki udziału.

 adapvcfnaartesaoseeuropeus.pdf

źródło: ZRP

środa, 6 kwietnia 2022

 

W dniach 1 i 4 kwietnia br. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbyło się szkolenie w ramach międzynarodowego projektu pn. Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi (REGROW) w ramach Programu Erasmus+.

Podczas inspirującego i innowacyjnego 3-etapowego szkolenia skierowanego do właścicieli firm i kadry kierowniczej, a opierającego się na Metodzie KAIN - Pozyskiwanie wiedzy według indywidualnych potrzeb, 16 osób miało okazję poznać odpowiedzi na poniższe pytania:

• Jak pozyskać młodego pracownika, który odpowiadałby potrzebom naszej firmy?

• Jak dowiedzieć się jakie są jego oczekiwania, zainteresowania i chęć podnoszenia kompetencji i kwalifikacji?

• Co zrobić, aby nowy pracownik od pierwszych dni czuł się dobrze w naszej firmie?

• Czy ważny jest rozwój pracowników i jak to planować?

• Jak dobrze zarządzać różnorodnością w firmie – wiek (pokolenie X, Y, Z), płeć, inne narodowości?

• Jak dopasować swoją strategię zarządzania zasobami ludzkimi z poglądami i potrzebami młodych pracowników?

Szkolenie to stanowi I etap kompleksowego III etapowego kursu obejmującego zarówno formę wykładu, studia przypadku, ciekawe warsztaty, indywidualne wsparcie metodologiczne, doradztwo.

Niebagatelnym czynnikiem dodatkowym była integracja przedstawicieli firm różnych branż a borykających się z tymi samymi problemami w firmie.

Teraz czas na wdrażanie w przedsiębiorstwach poznanej strategii dopasowanej do potrzeb konkretnej działalności.

O postępach prac i wynikach końcowych będziemy informować na bieżąco.

 

czwartek, 17 marca 2022

V Forum Szkół Rzemiosła w Pałacu Chodkiewiczów

W dniach 15-16 marca 2022 r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku  Rzemiosła Polskiego, odbyło się V Forum Szkól Rzemiosła „Doradztwo zawodowe a rynek pracy”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb, cechów i branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski, partnerzy społeczni, przedstawiciele Komendy Głównej oraz Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawiciele kilku ministerstw.

środa, 2 marca 2022


Izba Rzemieślnicza w Opolu realizuje w ramach Programu Erasmus+ międzynarodowy projekt pt. Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi (REGROW)
Szukasz odpowiedzi na pytania:
Jak pozyskać młodego pracownika, który odpowiadałby potrzebom naszej firmy?
Jak dowiedzieć się jakie są jego oczekiwania, zainteresowania i chęć podnoszenia kompetencji i kwalifikacji?
Co zrobić, aby nowy pracownik od pierwszych dni czuł się dobrze w naszej firmie?
Czy ważny jest rozwój pracowników i jak to planować?
Jak dobrze zarządzać różnorodnością w firmie – wiek (pokolenie X, Y, Z), płeć, inne narodowości?
Jak dopasować swoją strategię zarządzania zasobami ludzkimi z poglądami i potrzebami młodych pracowników?
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi podczas bardzo ciekawego, inspirującego i innowacyjnego 3-etapowego szkolenia skierowanego do właścicieli firm i kadry kierowniczej, a opierającego się na Metodzie KAIN - Pozyskiwanie wiedzy według indywidualnych potrzeb:
I etap – 2-dniowe szkolenie on-line - 01.04 i 04.04.2022r. w godz. 9.00- 16.30 w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu na I piętrze w Sali im. E. Kantora (wykład, studia przypadku, ciekawe warsztaty)


Szkolenie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Program szkolenia:
1. Pokolenia – generacja Z

2. Wspieranie pracownika o pierwszego dnia pracy

3. Model Hackman&Oldham

4. Zarządzanie wynikami

5. Zarządzanie świadczeniami

6. Rozwój personelu

7. Kultura socjalna i budowanie relacji

8. BHP w miejscu pracy

9. Zarządzanie różnorodnością

 II etap – wdrażanie rozwiązań projektowych w firmach – indywidualne spotkania szkoleniowe

III etap – 2-dniowe szkolenie podsumowujące efekty działań w firmach – 21-22.06.2022 r.

w godz. 9.00 – 15.00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, I piętro, sala im. E. Katntora

Szkolenie jest bezpłatne.

Każdy z uczestników jest zobowiązany do udziału w 3- etapowym szkoleniu, po którym otrzyma certyfikat.
Uprzejmie prosimy rejestracje na szkolenie do dnia 28.03.2022 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu I piętro, pokój 1.2.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są także telefonicznie pod nr 77 454 31 73 – następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy,

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@izbarzem.opole.pl

Ilość miejsc ograniczona.

wtorek, 1 marca 2022

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza w Opolu od wielu lat współpracuje z instytucjami i urzędami z Ukrainy. Pod koniec zeszłego roku zacieśniliśmy współpracę z regionem Kamieńca Podolskiego. Nadal jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami miasta i powiatu Kamieniec. Nawiązana w zeszłym roku współpraca nabrała teraz innego wymiaru. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny udało nam się wesprzeć mieszkańców tego regionu w niezbędną pomoc materialną.

Teraz na prośbę Mera Miasta będąc w stałym kontakcie z Panią Ireną Pordzik - Honorowym Konsulem Ukrainy w Opolu prowadzimy zbiórkę pieniędzy na wydzielonym koncie Izbowym. Za zebrane pieniądze dokonamy zakupu najpotrzebniejszych artykułów, które we współpracy z Panią Konsul zostaną przekazane na Ukrainę.

Konto do wpłat w Banku Spółdzielczym Grodków- Łosiów

nr konta: 84 88700005 2001 0032 2548 0002

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

W tytule przelewu proszę wpisać „darowizna na pomoc dla Ukrainy”. 

Jednocześnie informuję, że Fundacja Izby Rzemieślniczej w Opolu prowadzi w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55, na I piętrze, zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy:

piątek, 18 lutego 2022

V Konferencja Naukowa o Rzemiośle pt. “Rzemiosło – biznes rodzinny i nie tylko”

Związek Rzemiosła Polskiego objął Honorowym Patronatem V Konferencję Naukową o Rzemiośle pt. “Rzemiosło – biznes rodzinny i nie tylko” CILRAID 2022, organizowaną przez Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Opolu, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Politechnice Opolskiej - Zespół Dydaktyczny "Łącznik" Opole, ul. Mikołajczyka 16, udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej w linku https://cilraid.po.edu.pl/

środa, 2 lutego 2022

VI edycja Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

Dziewięciu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, która mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.
W ramach programu odbędzie się minimum po pięć spotkań mentora z mentee, szkolenia i warsztaty integracyjne dla młodych przedsiębiorców prowadzonych przez ekspertów, kierowane do nich doradztwo prawne, networking, spotkania służące wymianie doświadczeń podopiecznych projektu oraz spotkania konsultacyjne dla mentorów.
Pomysłodawcą Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego jest Loża Opolska BCC, a wspierają go Opolska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza „Śląsk” oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki koordynuje projekt i pełni rolę organizatora.
Zgłoszenia zainteresowanych młodych przedsiębiorców przyjmujemy do dnia 15 marca br. mailowo na adres: invest@ocrg.opolskie.pl .


Udział w programie jest bezpłatny. 

regulamin 2022.pdf

formularz zgłoszeniowy 2022.pdf

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 15.02.2022 r. ( godz. 16.00) i potrwają do 01.03. 2022 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20  

plan kursu pedagogicznego.doc

Nabory projektów w ramach programów “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” i „Sprawiedliwość"

Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi nabory na projekty w ramach programów: Program “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) i Program  „Sprawiedliwość”  w następujących obszarach:
·        promowania budowania zdolności i podnoszenia świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz działań w zakresie strategicznych sporów sądowych dotyczących demokracji, praworządności i naruszeń praw podstawowych
·        dotacje na działania w celu promowania i ochrony wartości Unii
·        zaangażowania i uczestnictwa obywateli
·        partnerstwa miast i sieci miast (Twinning)
·        pamięci o przeszłości Europy
·        promowania równości oraz walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją
·        promowania równości płci

Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego omówił działania na rzecz wsparcia firm rzemieślniczych oraz ich organizacji w związku z drastycznym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej

25 stycznia 2022 Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego omówił problem drastycznego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej dla zakładów rzemieślniczych i organizacji rzemiosła oraz ustalił plan dalszych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków tych podwyżek.Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski poinformował o skierowaniu Apelu do Premiera RP w sprawie udzielenia wsparcia małym i mikro przedsiębiorstwom rzemieślniczym oraz ich organizacjom wobec drastycznego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej oraz wysłaniu prośby o poparcie tego apelu do siedmiu ministrów Rządu RP. Zwrócił m.in. uwagę na narastające, ogromne problemy szeregu małych piekarni, cukierni i innych zakładów rzemieślniczych , które otrzymały w ostatnim czasie olbrzymie rachunki za gaz i energię elektryczną.

Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.
Prezes GUS komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ogłosił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1). W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2022 roku  wynoszą:


    egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł
    egzamin czeladniczy – 760,71 zł
    egzamin sprawdzający – 271,68 zł

wtorek, 1 lutego 2022

Publikacja ZRP - Zwiększanie efektywności przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. "Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle"

Przekazujemy zaktualizowaną i uzupełnioną wersję informatora  - Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. "Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle".

 

Program: PROGRAM Erasmus +

 Tytuł: Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi

 Akcja kluczowa 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 Czas trwania: 01-09-2020 – 28.02.2023: 30 miesięcy

 Partnerzy:

 

 1 Hanse-Parlament (HP), Niemcy (Lead Partner) (partner wiodący)

 2 Berufsakademie Hamburg IG BA-H GmbH (BAHH), Niemcy

 3 Izba Rzemieslnicza w Opolu (CCO), Polska

 4 Wielkopolska Izba Rzemieslnicza w Poznaniu (WCCP), Polska

 5 MTU EESTI KAUBANDUS-TOOSTUSKODA (ECCI), Estonia

 6 International Business College (IBC), Dania

 7 ARBEIT UND ZUKUNFT EV (A&Z), Niemcy

  

Partnerzy transferowi: 50 izb oraz 20 uniwersytetów/szkół wyższych z 13 państw

 

Wielu przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność w krajach wspólnotowych zauważa zmniejszanie się liczby młodych wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w sektorze MŚP. Takie zjawisko ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie wiele przedsiębiorstw ma problemy we właściwym zintegrowaniu nowo pozyskanych pracowników w przedsiębiorstwie i budowaniu relacji opartej na wzajemnej satysfakcji i zaufaniu.

 

Głównym celem projektu jest poprawa opisanej sytuacji, z uwzględnieniem perspektyw obu stron: zarówno pracodawcy jak i pracownika. W ramach projektu powstaną instrumenty, dobre praktyki oraz modele cyfrowe do zarządzania zasobami ludzkimi, jak również programy szkoleniowe i różne narzędzia dla kadry zarządzającej pomocne we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z rezultatów będzie pakiet narzędzi do analizy kompetencji, umiejętności i aspiracji do zastosowania w rozpoznawaniu możliwości pracowników i w odpowiednim przydzielaniu im zadań.  Umożliwi on także porównanie pomysłów pracowników z celami przedsiębiorstwa. Także program ,,szkoleń dla szkolących”, będzie jednocześnie wdrażany i prowadzony przez szkoły wyższe i uniwersytety, zagwarantuje właściwe użycie modeli cyfrowych i pakietów narzędzi oraz wysoką jakość treści merytorycznych. Grupami docelowymi projektu będą właściciele, kadra zarządzająca oraz pracownicy sektora MŚP, chcący dopasować swoją strategię zarządzania zasobami ludzkimi z poglądami i potrzebami młodych pracowników. Dalszymi grupami docelowymi są doradcy, nauczyciele i specjaliści izb, stowarzyszeń i instytucji otoczenia biznesu i szkolnictwa zawodowego.

 

W ramach projektu powstaną następujące produkty:

 O1 – koncepcja digitalizacji w celu wsparcia zarządzania personelem

 O2 – pakiet narzędzi do określenia kompetencji personalnych i priorytetów pracowników, jak również do porównania ich z celami przedsiębiorstwa

 O3 – Program szkoleniowy ,,Ocena kompetencji”

 O4 – Program szkoleniowy dla kadry zarządzającej MŚP

 O5 – Program szkoleniowy dla mentorów

 O6 – Zbiorcze zestawienie w formie podręcznika

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 77 454 31 73

czwartek, 27 stycznia 2022

Ocena skutków wdrożenia Polskiego Ładu dla małych firm - wywiad z Piotrem Hadrysiakiem Wiceprezesem K-PIRiP w Bydgoszczy

24 stycznia br. Pan Piotr Hadrysiak, Wiceprezes Kujawsko –Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Rzemiosła Polskiego udzielił wywiadu w programie „Dzień na świecie” w TVN24 BiS na temat pozytywnych i negatywnych skutków wdrożenia rozwiązań prawnych dla małych firm rzemieślniczych zawartych w tzw. „Polskim Ładzie”. Prezes zwrócił uwagę na rosnące koszty prowadzenia firmy (m.in. opłat za usługi księgowe), które będą miały wpływ na wzrost cen towarów i usług. Poniżej link do wywiadu na stronie TVN24 BiS:

https://tvn24.pl/biznes/najnowsze/skutkiem-ktory-odczulo-juz-wiekszosc-firm-jest-podniesienie-oplat-za-uslugi-ksiegowe-5574499

źródło: ZRP

środa, 12 stycznia 2022

III nabór do projektu "System wczesnego ostrzegania dla MŚP w okresowych trudnościach"

 Nabór ten skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 12 miesięcy, które doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wsparcie obejmuje sporządzenie diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz mentoringu, które pozwolą wyjść z problemów na wczesnym etapie. Usługi rozwojowe na podstawie rekomendacji zawartych w diagnozie przedsiębiorcy wybiorą z dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Formularze zgłoszeniowe można składać już tylko do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo

Materiał informacyjny (do pobrania) dla przedsiębiorców o projekcie System wczesnego ostrzegania (SWO) - III nabór: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/439/Materia-informacyjny-o-SWO-dla-przedsibiorcw_III-nabr-08.12.2021.pdf

 https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo

 swo info.odt

poniedziałek, 10 stycznia 2022

Wybieram rzemiosło cz. I Prezentacje multimedialne w ramach projektu „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle”

 


Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do zapoznania się i wykorzystania trzech prezentacji multimedialnych opracowanych w ramach zadania  pt „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

Prezentacje  stanowią doskonałe narzędzie do realizacji zadań związanych informowaniem o możliwościach kształcenia w rzemiośle oraz doradztwem  zawodowym ( linki do pobrania materiałów znajdują się poniżej). Na temat dualnego kształcenia zawodowego wiele się mówi, ale w dalszym ciągu nie wystarcza to, aby nastąpiła faktyczna zmiana wizerunku kształcenia zawodowego realizowanego  w szkole i w  miejscu  pracy u pracodawcy.  Rzemiosło to środowisko pracodawców, którzy od zawsze aktywnie uczestniczą w kształceniu zawodowym. Przygotowane materiały mają na celu pokazanie jak, we współczesnej praktyce,  kształtują się relacje:  uczeń – mistrz i co ma istotny wpływ na jakość kwalifikacji oraz dążenie, aby adekwatnie  odpowiadały na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

piątek, 7 stycznia 2022