środa, 12 stycznia 2022

III nabór do projektu "System wczesnego ostrzegania dla MŚP w okresowych trudnościach"

 Nabór ten skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 12 miesięcy, które doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wsparcie obejmuje sporządzenie diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz mentoringu, które pozwolą wyjść z problemów na wczesnym etapie. Usługi rozwojowe na podstawie rekomendacji zawartych w diagnozie przedsiębiorcy wybiorą z dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Formularze zgłoszeniowe można składać już tylko do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo

Materiał informacyjny (do pobrania) dla przedsiębiorców o projekcie System wczesnego ostrzegania (SWO) - III nabór: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/439/Materia-informacyjny-o-SWO-dla-przedsibiorcw_III-nabr-08.12.2021.pdf

 https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo

 swo info.odt