czwartek, 17 marca 2022

V Forum Szkół Rzemiosła w Pałacu Chodkiewiczów

W dniach 15-16 marca 2022 r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku  Rzemiosła Polskiego, odbyło się V Forum Szkól Rzemiosła „Doradztwo zawodowe a rynek pracy”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb, cechów i branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski, partnerzy społeczni, przedstawiciele Komendy Głównej oraz Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawiciele kilku ministerstw.

środa, 2 marca 2022


Izba Rzemieślnicza w Opolu realizuje w ramach Programu Erasmus+ międzynarodowy projekt pt. Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi (REGROW)
Szukasz odpowiedzi na pytania:
Jak pozyskać młodego pracownika, który odpowiadałby potrzebom naszej firmy?
Jak dowiedzieć się jakie są jego oczekiwania, zainteresowania i chęć podnoszenia kompetencji i kwalifikacji?
Co zrobić, aby nowy pracownik od pierwszych dni czuł się dobrze w naszej firmie?
Czy ważny jest rozwój pracowników i jak to planować?
Jak dobrze zarządzać różnorodnością w firmie – wiek (pokolenie X, Y, Z), płeć, inne narodowości?
Jak dopasować swoją strategię zarządzania zasobami ludzkimi z poglądami i potrzebami młodych pracowników?
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi podczas bardzo ciekawego, inspirującego i innowacyjnego 3-etapowego szkolenia skierowanego do właścicieli firm i kadry kierowniczej, a opierającego się na Metodzie KAIN - Pozyskiwanie wiedzy według indywidualnych potrzeb:
I etap – 2-dniowe szkolenie on-line - 01.04 i 04.04.2022r. w godz. 9.00- 16.30 w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu na I piętrze w Sali im. E. Kantora (wykład, studia przypadku, ciekawe warsztaty)


Szkolenie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Program szkolenia:
1. Pokolenia – generacja Z

2. Wspieranie pracownika o pierwszego dnia pracy

3. Model Hackman&Oldham

4. Zarządzanie wynikami

5. Zarządzanie świadczeniami

6. Rozwój personelu

7. Kultura socjalna i budowanie relacji

8. BHP w miejscu pracy

9. Zarządzanie różnorodnością

 II etap – wdrażanie rozwiązań projektowych w firmach – indywidualne spotkania szkoleniowe

III etap – 2-dniowe szkolenie podsumowujące efekty działań w firmach – 21-22.06.2022 r.

w godz. 9.00 – 15.00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, I piętro, sala im. E. Katntora

Szkolenie jest bezpłatne.

Każdy z uczestników jest zobowiązany do udziału w 3- etapowym szkoleniu, po którym otrzyma certyfikat.
Uprzejmie prosimy rejestracje na szkolenie do dnia 28.03.2022 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu I piętro, pokój 1.2.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są także telefonicznie pod nr 77 454 31 73 – następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy,

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@izbarzem.opole.pl

Ilość miejsc ograniczona.

wtorek, 1 marca 2022

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza w Opolu od wielu lat współpracuje z instytucjami i urzędami z Ukrainy. Pod koniec zeszłego roku zacieśniliśmy współpracę z regionem Kamieńca Podolskiego. Nadal jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami miasta i powiatu Kamieniec. Nawiązana w zeszłym roku współpraca nabrała teraz innego wymiaru. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny udało nam się wesprzeć mieszkańców tego regionu w niezbędną pomoc materialną.

Teraz na prośbę Mera Miasta będąc w stałym kontakcie z Panią Ireną Pordzik - Honorowym Konsulem Ukrainy w Opolu prowadzimy zbiórkę pieniędzy na wydzielonym koncie Izbowym. Za zebrane pieniądze dokonamy zakupu najpotrzebniejszych artykułów, które we współpracy z Panią Konsul zostaną przekazane na Ukrainę.

Konto do wpłat w Banku Spółdzielczym Grodków- Łosiów

nr konta: 84 88700005 2001 0032 2548 0002

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

W tytule przelewu proszę wpisać „darowizna na pomoc dla Ukrainy”. 

Jednocześnie informuję, że Fundacja Izby Rzemieślniczej w Opolu prowadzi w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55, na I piętrze, zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy: