piątek, 27 maja 2022

II edycja Programu Polski Inkubator Rzemiosła - rozpoczęcie naboru wniosków

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Narodowy Instytut Wolności -  Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do II edycji rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła. Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację dwóch zadań:

    Zadanie 1.: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych
    Zadanie 2.: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Nabór ofert rozpoczyna się w dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 14:00 a zakończy 20 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00.