poniedziałek, 30 stycznia 2023

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki  zawodu odbędzie się w terminie od 13 do 28 lutego 2023r ( 10 spotkań ).

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 850 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20 

Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

wtorek, 17 stycznia 2023

Informacja o egzaminach czeladniczych dla uczniów III klas Branżowych Szkół I Stopnia

  Izba Rzemieślnicza w Opolu  informuje, że  egzaminy czeladnicze dla pracowników młodocianych, którzy są zatrudnieni w celu nauki zawodu u rzemieślnika i są uczniami klas III Branżowej Szkoły I Stopnia będą się odbywały tak jak w roku poprzednim tj. w okresie od 10 marca do 15 czerwca 2023r..
Dokumenty należy złożyć do dnia 28 lutego 2023r.
Komplet dokumentów zawiera:
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego podpisany przez Dyrektora Szkoły wraz z klauzulą o RODO.
2. Kopię umowy o naukę zawodu.
3. Zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu.
4. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej. Opłata za egzamin czeladniczy w 2023r. wynosi 870,25 zł.
Nr rachunku bankowego na który należy wpłacić opłatę za egzamin:
Santander Consumer Bank: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
5. Aktualną fotografię – format legitymacyjny.
W/w dokumenty są dostępne na stronie internetowej Izby w zakładce Wydział Oświaty/dokumenty do pobrania.
Umowy o naukę zawodu zawarte na okres dłuższy  do dnia 31.08.2023r  należy skrócić do dnia 31.08.2023r.