wtorek, 17 stycznia 2023

Informacja o egzaminach czeladniczych dla uczniów III klas Branżowych Szkół I Stopnia

  Izba Rzemieślnicza w Opolu  informuje, że  egzaminy czeladnicze dla pracowników młodocianych, którzy są zatrudnieni w celu nauki zawodu u rzemieślnika i są uczniami klas III Branżowej Szkoły I Stopnia będą się odbywały tak jak w roku poprzednim tj. w okresie od 10 marca do 15 czerwca 2023r..
Dokumenty należy złożyć do dnia 28 lutego 2023r.
Komplet dokumentów zawiera:
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego podpisany przez Dyrektora Szkoły wraz z klauzulą o RODO.
2. Kopię umowy o naukę zawodu.
3. Zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu.
4. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej. Opłata za egzamin czeladniczy w 2023r. wynosi 870,25 zł.
Nr rachunku bankowego na który należy wpłacić opłatę za egzamin:
Santander Consumer Bank: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
5. Aktualną fotografię – format legitymacyjny.
W/w dokumenty są dostępne na stronie internetowej Izby w zakładce Wydział Oświaty/dokumenty do pobrania.
Umowy o naukę zawodu zawarte na okres dłuższy  do dnia 31.08.2023r  należy skrócić do dnia 31.08.2023r.

poniedziałek, 16 stycznia 2023

Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: Innowacyjne rozwiązania do zarządzania pracownikami" 20 stycznia 2023 godz. 9.00

     

  
         

              
                   

 

Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: Innowacyjne rozwiązania do zarządzania pracownikami"  20 stycznia 2023 godz. 9.00

Zarejestruj się, korzystając z poniższego linku, do 19 stycznia 2023 r. następnie otrzymasz link dostępu:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMufu6grDMiHdVs8gKlZCJcK5O6VxVs0X8K

 W wielu krajach Unii Europejskiej występuje poważny niedobór młodych wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w MŚP. Co może negatywnie wpłynąć na wzrost i konkurencyjność MŚP.

Jednocześnie wiele MŚP ma również problemy z integracją nowych pracowników w firmie i zbudowaniem dobrych wzajemnych relacji. Pokazują to badania satysfakcji pracowników oraz ankiety pracodawców.

W ramach współfinansowanego przez UE projektu REGROW opracowaliśmy, przetestowaliśmy i wdrożyliśmy konkretne rozwiązania dla MŚP, aby wspólnie z nimi stawić czoła ww problemom.

Te rozwiązania chcemy Państwu zaprezentować podczas konferencji i przedyskutować razem z Państwem.
 

- Konferencja w języku angielskim –