Szkolenia i usługi BHP

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania szeroką gamę usług związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą.

CENNIK USŁUG BHP

SZKOLENIA
1. Instruktaż wstępny – od 50 zł
2. Szkolenia okresowe:
- dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – od 150 zł
- dla pracowników administracyjno – biurowych – od 70 zł
- dla pracowników na stanowiskach robotniczych – od 70 zł
- dla pracowników młodocianych – od 40 zł.
3. Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  - od 70 zł.


POZOSTAŁE USŁUGI
Służba BHP (stały nadzór) - od 200 zł miesięcznie (w zależności od liczby pracowników i zagrożeń jakie występują w zakładzie pracy)
- dokumentacja powypadkowa - od 300 zł (kompleksowo)
- ocena ryzyka zawodowego - od 300 zł (kompleksowo)
- analiza stanu bhp zakładu pracy - od 150 z
- opiniowanie dokumentacji w zakresie prawa pracy, niezbędnej do funkcjonowania firmy  (m. in. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, itp.) - od 200 z
- opiniowanie nowo utworzonych stanowisk pracy, pod kątem przepisów BHP oraz ergonomii - 200 z
- opracowanie instrukcji stanowiskowych – od 50 zł
- szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - od 70 zł/osoba
- szkolenie z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej -od  70 zł/osoba.W sprawach usług i szkoleń bhp prosimy kontaktować się z:
Michał Gmitrasiuk
tel.: 77 454 31 73 wew. 28