Rzemieślniczy Inkubator Przedsiębiorczości


Przy Branżowym Centrum Biznesu Izby Rzemieślniczej uruchomiony został Rzemieślniczy Inkubator Przedsiębiorczości, którego celem są:
- wzmocnienie sektora otoczenia biznesu oraz poprawa konkurencyjności Izby Rzemieślniczej w Opolu;
- poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. opolskim poprzez zapewnienie kompleksowej oferty usług wspierających w ramach Inkubatora;
- poprawa uwarunkowań podejmowania działalności w woj. opolskim;
- wzmocnienie i wzrost konkurencyjności Izby Rzemieślniczej w Opolu poprzez zaoferowanie kompleksowych usług;
- poprawa jakości instytucji otoczenia biznesu oraz jakości świadczonych usług.

Inkubator Przedsiębiorczości stwarza dogodne uwarunkowania do podejmowania działalności gospodarczej, stymulując powstawanie nowych firm. W swojej ofercie, w ramach Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości oferujemy:
- wynajem pomieszczeń po atrakcyjnych cenach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata;
- pomoc prawną, księgową, biurową oraz informatyczną;
- wynajem sal szkoleniowych po atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości.